Upratovač/ka

SOŠ veterinárna, Námestie mladých poľnohospodárov 2, 040 17 Košice- Barca informuje o voľnom pracovnom mieste upratovač/ka s nástupom od 1.2.2022 na plný úväzok.

Požadované kvalifikačné predpoklady a predpoklady na výkon činnosti

  • ukončená základná škola, výučný list, maturita
  • bezúhonnosť 

Ponúkaný plat   

Od 686,50 € (tarifný plat)

V zmysle zákona č.553/2003 Z.z. o odmeňovaní niektorých zamestnancov pri výkone práce vo verejnom záujme a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predmetov.    

Požadované  doklady  

  • žiadosť o prijatie do zamestnania 
  • profesijný životopis 
  • doklady o dosiahnutom vzdelaní 
  • písomný súhlas so spracovaním osobných údajov 

Iné požiadavky v súvislosti s obsadzovaným pracovným miestom 

  • bezúhonnosť (výpis z registra trestov nie starší ako 3 mesiace) 
  • zdravotná spôsobilosť(dokladovaná pred nástupom do zamestnania lekárskym potvrdením o telesnej a duševnej spôsobilosti) 

Žiadosti o prijatie do zamestnania so životopisom môžete posielať poštou alebo e-mailom na adresu: sosvet@sosvet.sk do 28.1.2022. Kontaktovať budeme iba vybraných uchádzačov, ktorí spĺňajú kvalifikačné a ostatné požiadavky. 

Autor/zdroj: MVDr. Mária Ivanová, riaditeľ SOŠ veterinárnej v Košiciach
Zverejnil: Ing. Peter Kupčík
Vytvorené: 21.01.2022 08:00
Upravené: 24.05.2022 11:34

Udalosti

Zobraziť všetky udalosti

Basic Information in Help of Ukraine ISO 27001