Správca ihriska, údržbár

Stredná športová škola Trieda SNP 104, Košice informuje o voľnom pracovnom mieste na pozíciu: Správca ihriska a telocvične a údržbár – 1 pracovné miesto na dobu určitú 12 mesiacov s možnosťou predlženia.

Dátum predpokladaného nástupu: ihneď

Požadované kvalifikačné predpoklady a predpoklady výkonu práce vo verejnom záujme:

  • Úplné stredné odborné

Iné požiadavky v súvislosti s obsadzovaným pracovným miestom:

  • bezúhonnosť,
  • zdravotná spôsobilosť,
  • manuálna zručnosť, samostatnosť a zodpovednosť,
  • schopnosť pracovať v tíme
  • flexibilnosť – pracovná doba je flexibilne rozložená podľa potreby doobeda i popoludní

Platové zaradenie a plat:

v zmysle zákona č.553/2003 Z. z. o odmeňovaní niektorých zamestnancov pri výkone práce vo verejnom záujme a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov., ktorým sa ustanovujú základné stupnice platových taríf zamestnancov pri výkone práce vo verejnom záujme – platová trieda 4. / 771,--€.

Zoznam požadovaných dokladov:

  • Žiadosť
  • Profesijný životopis
  • Kópie dokladov o dosiahnutom vzdelaní
  • Osvedčenie o odbornej spôsobilosti na výkon práce

Žiadosti o prijatie do zamestnania so životopisom môžete posielať poštou na adresu Stredná športová škola Trieda SNP 104, Košice alebo e-mailom na adresu: skola@ssske.sk do 31.1.2022.

Osobné údaje uchádzačov o pracovnú pozíciu budú spracúvané v súlade s čl. 6 ods. 1 písm. b) Nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) 2016/679 z 27. apríla 2016 o ochrane fyzických osôb pri spracúvaní osobných údajov a o voľnom pohybe takýchto údajov, ktorým sa zrušuje smernica 95/46/ES. V rámci predzmluvných vzťahov dochádza výlučne k vyhodnoteniu, či uchádzači o zamestnanie na základe získaných životopisov a poskytnutých údajov spĺňajú požiadavky organizácie na obsadzovanú pracovnú pozíciu. V prípade, ak by uchádzač neuspel pri získaní pracovného miesta uvedeného v tomto oznámení, avšak má záujem, aby ho organizácia v budúcnosti oslovila s pracovnou ponukou, účelom spracúvania osobných údajov takého uchádzača je evidencia vhodných potenciálnych uchádzačov o zamestnanie. Právnym základom pre toto spracúvanie je slobodný a jednoznačne udelený súhlas uchádzača so spracúvaním osobných údajov podľa článku 6 ods. 1 písm. a) GDPR. V prípade náhodne získaných a nepožadovaných osobných údajov, organizácia zabezpečuje ich bezodkladnú likvidáciu.

Autor/zdroj: Stredná športová škola Košice
Zverejnil: Ing. Peter Kupčík
Vytvorené: 17.01.2022 17:02
Upravené: 24.05.2022 11:30

Udalosti

Zobraziť všetky udalosti

Basic Information in Help of Ukraine