Školský psychológ

Stredná odborná škola drevárska, Filinského 7, 052 01 Spišská Nová Ves informuje o voľnom pracovnom mieste – školský psychológ.

Pozícia: školský psychológ
Voľné pracovné miesto: od 1. 3. 2022 na dobu určitú – zastupovanie počas materskej a následnej rodičovskej dovolenky
Rozsah úväzku: 100 %

Názov zamestnávateľa: Stredná odborná škola drevárska, Spišská Nová Ves
Adresa zamestnávateľa: Filinského 7, 052 01  Spišská Nová Ves
Kontakt: 053/4424246, sosd@sosdsnv.sk

Kvalifikačné predpoklady a predpoklady výkonu práce vo verejnom záujme:

 • ukončené vysokoškolské vzdelanie II. Stupňa v súlade so zákonom č. 138/2019 Z.z. o pedagogických a odborných zamestnancoch v znení neskorších predpisov a Vyhláškou MŠVVaŠ SR č. 1/2020 Z.z. o kvalifikačných predpokladoch pedagogických a odborných zamestnancov v požadovanom študijnom odbore.
 • bezúhonnosť
 • zdravotná spôsobilosť (vstupná lekárska prehliadka)

Zoznam požadovaných dokladov:

 • žiadosť o prijatie do zamestnania
 • životopis
 • kópie dokladov o dosiahnutom vzdelaní
 • súhlas so spracovaním osobných údajov podľa Zákona č. 18/2018 o ochrane osobných údajov v znení neskorších predpisov
 • čestné vyhlásenie o bezúhonnosti podľa § 15 Zákona č. 138/2019 Z.z.

Plat:

 • V zmysle zákona č. 138/2019 Z. z. o pedagogických zamestnancoch a odborných zamestnancoch a o zmene a doplnení niektorých zákonov, zákona č. 553/2003  Z.z. o odmeňovaní niektorých zamestnancov pri výkone práce vo verejnom záujme a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov a nariadenia vlády SR č. 341/2004 Z.z., ktorým sa ustanovujú katalógy pracovných činností pri výkone práce vo verejnom záujme a o ich zmenách a dopĺňaní v znení neskorších predpisov, prílohy č. 4 k nariadeniu vlády č. 388/2018 Z.z.,
 • platová tarifa od 976,50  € (v závislosti od splnenia požadovaných podmienok pre zaradenie do platovej tarify) + zvýšenie platovej tarify podľa počtu odpracovaných rokov.

Zručnosti, schopnosti:

 • prax v odbore vítaná, nie je však podmienkou
 • komunikatívnosť
 • spoľahlivosť
 • iniciatívnosť

Žiadosť o prijatie do zamestnania spolu s požadovanými dokladmi musí byť doručená na adresu školy najneskôr do 15. februára 2022. Kontaktovať budeme len vybraných uchádzačov.

Autor/zdroj: Ing. Vladimír Jančík, riaditeľ školy
Zverejnil: Ing. Peter Kupčík
Vytvorené: 21.01.2022 10:20
Upravené: 24.05.2022 11:35

Udalosti

Zobraziť všetky udalosti

Basic Information in Help of Ukraine ISO 27001