Pomocný vychovávateľ

Riaditeľka SOŠ technickej a ekonomickej Jozefa Szakkayho – Szakkay József Műszaki és Közgadasági Szakközépiskola, Grešákova 1, Košice informuje o voľnom pracovnom mieste pomocného vychovávateľa s nástupom od 01.09.2022 na dobu určitú v Školskom internáte, Jedlíkova 11, Košice.

Pozícia:
pomocný vychovávateľ

Dátum predpokladaného nástupu:
01.09.2022

Zoznam požadovaných dokladov:
· písomná žiadosť o prijatie do zamestnania,
· profesijný životopis,
· kópie dokladov o ukončenom vzdelaní,
· čestné vyhlásenie o bezúhonnosti,
· písomný súhlas uchádzača so spracovaním osobných údajov podľa zákona č. 18/2018 Z. z. o ochrane osobných údajov v znení neskorších predpisov,

Kvalifikačné predpoklady a predpoklady výkonu práce:
· úplné stredné vzdelanie s maturitou,
· bezúhonnosť podľa §15 Zákona č. 138/2019 Z. z.,
· zdravotná spôsobilosť (práca v noci),
· ovládanie štátneho jazyka.

Osobnostné predpoklady:  
· schopnosť pracovať v kolektíve
· zodpovednosť, spoľahlivosť, dôslednosť, samostatnosť,
· flexibilita.

GDPR:
Osobné údaje uchádzačov o pracovnú pozíciu budú spracúvané v súlade s čl. 6 ods. 1 písm. b) Nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) 2016/679 z 27. apríla 2016 o ochrane fyzických osôb pri spracúvaní osobných údajov a o voľnom pohybe takýchto údajov, ktorým sa zrušuje smernica 95/46/ES. V rámci predzmluvných vzťahov dochádza výlučne k vyhodnoteniu, či uchádzači o zamestnanie na základe získaných životopisov a poskytnutých údajov spĺňajú požiadavky organizácie na obsadzovanú pracovnú pozíciu. V prípade, ak by uchádzač neuspel pri získaní pracovného miesta uvedeného v tomto oznámení, avšak má záujem, aby ho organizácia v budúcnosti oslovila s pracovnou ponukou, účelom spracúvania osobných údajov takého uchádzača je evidencia vhodných potenciálnych uchádzačov o zamestnanie. Právnym základom pre toto spracúvanie je slobodný a jednoznačne udelený súhlas uchádzača so spracúvaním osobných údajov podľa článku 6 ods. 1 písm. a) GDPR. V prípade náhodne získaných a nepožadovaných osobných údajov, organizácia zabezpečuje ich bezodkladnú likvidáciu.

Voľné pracovné miesto je na dobu určitú od 01.09.2022 do 30.06.2023.

Žiadosť o prijatie do zamestnania spolu s požadovanými dokladmi je potrebné zaslať elektronicky na e-mail: alzbeta.puzderova@ipari.sk alebo osobne na adresu: Školský internát, Jedlíkova 11, Košice do 19.08.2022.

Kontaktovať budeme len vybraných uchádzačov, ktorí spĺňajú nami uvedené predpoklady.

Kontaktná osoba:
Ing. Alžbeta Puzderová
e-mail: alzbeta.puzderova@ipari.sk

Autor/zdroj: Školský internát, Jedlíkova 11, Košice
Zverejnil: Ing. Peter Kupčík
Vytvorené: 23.05.2022 11:05
Upravené: 24.05.2022 16:04

Udalosti

Zobraziť všetky udalosti

Basic Information in Help of Ukraine