Pomocná sila v školskej kuchyni

Školský internát Antona Garbana, Werferova 10, Košice informuje o voľnom pracovnom mieste na pracovnú pozíciu pomocná sila v školskej kuchyni na dobu určitú – obdobie 1 roka

Kvalifikačné predpoklady: ukončené nižšie stredné odborné vzdelanie, stredné odborné vzdelanie

Osobnostné predpoklady:

 • manuálna zručnosť
 • skúsenosti s výdajom jedál výhodou
 • odborná spôsobilosť
 • samostatnosť, zodpovednosť
 • spoľahlivosť

Iné požiadavky v súvislosti s obsadzovaným pracovným miestom:

 • bezúhonnosť
 • zdravotná spôsobilosť

Platové zaradenie a plat:

 • v zmysle ustanovení zákona č. 553/2003 Z. z. o odmeňovaní niektorých zamestnancov pri výkone práce vo verejnom záujme a o zmene a doplnení niektorých zákonov  686,50 Eur brutto 1. platovej triedy + príplatok za zmennosť.

Požadované doklady:

 • Žiadosť o prijatie do zamestnania
 • Profesijný životopis
 • Kópie dokladov o dosiahnutom vzdelaní
 • Súhlas so spracovaním osobných údajov podľa zákona č. 18/2018 Z. z. o ochrane osobných údajov a o zmene a doplnení niektorých zákonov.

Žiadosti o prijatie do zamestnania so životopisom môžete posielať poštou alebo e-mailom na adresu siagarbana@siagarbana.sk  do 31. 01. 2022. Kontaktovať budeme iba vybraných uchádzačov, ktorí spĺňajú kvalifikačné predpoklady a iné kritériá a požiadavky v súvislosti s obsadzovaným voľným pracovným miestom.

Autor/zdroj: Ing. Katarína Takácsová – riaditeľka Školského internátu Antona Garbana
Zverejnil: Matej Pčola
Vytvorené: 14.01.2022 06:55
Upravené: 14.01.2022 14:48

Udalosti

Zobraziť všetky udalosti

Savoro palo COVID-19 Tájékoztató oldal a koronavírusról