Pomocná sila v školskej jedálni

Riaditeľ SPŠ elektrotechnickej, Komenského 44, Košice informuje o voľnom pracovnom mieste na pomocnú silu do školskej jedálne na dve pracovné zmeny (ranná a popoludňajšia).

Dátum predpokladaného nástupu: 01.02.2022, resp. po dohode

Zoznam požadovaných dokladov:

 • písomná žiadosť o prijatie do zamestnania
 • profesijný životopis,
 • kópie dokladov o ukončenom vzdelaní,
 • písomný súhlas uchádzača so spracovaním osobných údajov podľa zákona č. 18/2018 Z. z. o ochrane osobných údajov v znení neskorších predpisov.

Kvalifikačné predpoklady a predpoklady výkonu práce:

 • základne vzdelanie, nižšie stredné odborné vzdelanie
 • bezúhonnosť
 • zdravotná spôsobilosť
 • hygienické minimum a zdravotný preukaz výhodou

Osobnostné predpoklady:

 • praktické myslenie
 • ochota pomáhať (zmysel pre spolupatričnosť)
 • spoľahlivosť

Platové zaradenie a plat:

Plat bude určený v súlade so zákonom č. 553/2003 Z.z. o odmeňovaní niektorých zamestnancov pri výkone práce vo verejnom záujme v znení neskorších predpisov:
686,50 € mesačne + osobné ohodnotenie a príplatok za zmennosť.

Voľné pracovné miesto je na dobu určitú od 01.02.2022 do 30.06.2022 s možnosťou predĺženia.

Žiadosť o prijatie do zamestnania spolu s požadovanými dokladmi je potrebné zaslať elektronicky na e-mail: spse@spseke.sk, doručiť osobne na sekretariát riaditeľa školy alebo poslať poštou na adresu: SPŠ elektrotechnická, Komenského 44, 04 01 Košice najneskôr do 28.1.2022.

Kontaktovať budeme len vybraných uchádzačov, ktorí spĺňajú nami uvedené predpoklady.

Kontaktná osoba:
Ing. Štefan Krištín, riaditeľ školy
Telefón:  055/7968151 / e-mail: spse@spseke.sk

Osobné údaje uchádzačov o pracovnú pozíciu budú spracúvané v súlade s čl. 6 ods. 1 písm. b) Nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) 2016/679 z 27. apríla 2016 o ochrane fyzických osôb pri spracúvaní osobných údajov a o voľnom pohybe takýchto údajov, ktorým sa zrušuje smernica 95/46/ES. V rámci predzmluvných vzťahov dochádza výlučne k vyhodnoteniu, či uchádzači o zamestnanie na základe získaných životopisov a poskytnutých údajov spĺňajú požiadavky organizácie na obsadzovanú pracovnú pozíciu. V prípade, ak by uchádzač neuspel pri získaní pracovného miesta uvedeného v tomto oznámení, avšak má záujem, aby ho organizácia v budúcnosti oslovila s pracovnou ponukou, účelom spracúvania osobných údajov takého uchádzača je evidencia vhodných potenciálnych uchádzačov o zamestnanie. Právnym základom pre toto spracúvanie je slobodný a jednoznačne udelený súhlas uchádzača so spracúvaním osobných údajov podľa článku 6 ods. 1 písm. a) GDPR. V prípade náhodne získaných a nepožadovaných osobných údajov, organizácia zabezpečuje ich bezodkladnú likvidáciu.

Autor/zdroj: SPŠ elektrotechnická Košice
Zverejnil: Ing. Peter Kupčík
Vytvorené: 12.01.2022 14:37
Upravené: 24.05.2022 11:26

Udalosti

Zobraziť všetky udalosti

Інформація на допомогу Україні Basic Information in Help of Ukraine