Učiteľ odborných umeleckých predmetov – grafický a priestorový dizajn

Škola umeleckého priemyslu, Jakobyho 15, Košice informuje o voľnom pracovnom mieste na skrátený úväzok – 59,09% (13 hodín vyučovacej povinnosti) na dobu určitú – od 01.09.2023 do 31.08.2024 na pozíciu učiteľ odborných umeleckých predmetov zameraných na dizajn a priestorovú tvorbu

Požadované vzdelanie:

 • ukončené vysokoškolské vzdelanie II. stupňa v študijnom programe dizajn alebo sochárstvo

Iné požiadavky v súvislosti s obsadzovaným pracovným miestom:

 • bezúhonnosť,
 • zdravotná spôsobilosť,
 • ovládanie štátneho jazyka,
 • ovládanie 2D a 3D grafických programov,
 • portfólio vlastnej tvorby,

Požadované doklady:

 • žiadosť o prijatie do zamestnania,
 • profesijný životopis,
 • kópie dokladov o dosiahnutom vzdelaní,
 • súhlas so spracovaním osobných údajov podľa zákona č. 18/2018 Z.z. o ochrane osobných údajov.

Ponúkame:

 • nástupný plat v zmysle zákona č. 138/2019 Z. z. o pedagogických zamestnancoch a odborných zamestnancoch a o zmene a doplnení niektorých zákonov, zákona č.  553/2003 Z. z. o odmeňovaní niektorých zamestnancov pri výkone práce vo verejnom záujme a o zmene a doplnení niektorých zákonov a nariadenia vlády SR predpis č. 359/2017 Z. z.  vo výške minimálne 686,34 € v závislosti od platovej triedy a odpracovaných rokov pri 59,09 % úväzku (t.j. 13 hodín vyučovacej povinnosti).

Uchádzači o túto pracovnú pozíciu môžete posielať svoju žiadosť a ostatné požadované doklady:

 • poštou alebo doniesť osobne na adresu:   

Škola umeleckého priemyslu
Jakobyho 15
040 01 Košice

Na pracovný pohovor budú pozvaní len vybraní uchádzači, ktorí spĺňajú kvalifikačné predpoklady a ďalšie požiadavky.

Dátum uzávierky prijímania žiadostí: 21.07.2023 (vrátane)

Termín ukončenia výberového konania:18.08.2023

Termín nástupu do zamestnania: 01.09.2023

Kontaktná osoba: Ing. Andrea Štecová

Email.: ekonom@supke.sk

Autor/zdroj: Ing. Andrea Štecová
Zverejnil: Matej Pčola
Vytvorené: 28.06.2023 07:55
Upravené: 28.06.2023 08:41

Udalosti

Zobraziť všetky udalosti

Basic Information in Help of Ukraine ISO 27001