Školstvo

29.05.2023

Majster odbornej výchovy - stolár

       

Riaditeľ Strednej odbornej školy technickej, Kukučínova 23, Košice informuje o voľnom pracovnom mieste na pracovnú pozíciu majster odbornej výchovy – stolár na...

 
29.05.2023

Majster odbornej výchovy - maliar

       

Riaditeľ Strednej odbornej školy technickej, Kukučínova 23, Košice informuje o voľnom pracovnom mieste na pracovnú pozíciu majster odbornej výchovy – maliar na...

 
29.05.2023

Majster odbornej výchovy - elektro

       

Riaditeľ Strednej odbornej školy technickej, Kukučínova 23, Košice informuje o voľnom pracovnom mieste na pracovnú pozíciu majster odbornej výchovy – elektro...

 
29.05.2023

Majster odbornej výchovy - strojné povolania

       

Riaditeľ Strednej odbornej školy priemyselných technológií, Učňovská 5, Košice informuje o voľnom pracovnom mieste na pracovnú pozíciu majster odbornej výchovy...

 
29.05.2023

Majster odbornej výchovy - elektro

       

Riaditeľ Strednej odbornej školy priemyselných technológií, Učňovská 5, Košice informuje o voľnom pracovnom mieste na pracovnú pozíciu majster odbornej výchovy...

 
29.05.2023

Učiteľ/ka anglického jazyka

       

Riaditeľ Strednej odbornej školy priemyselných technológií, Učňovská 5, Košice informuje o voľnom pracovnom mieste na pracovnú pozíciu učiteľ/ka anglického...

 
29.05.2023

Upratovačka

       

Riaditeľ Strednej odbornej školy techniky a služieb, Markušovská cesta 4, 052 01 Spišská Nová Ves, informuje o voľnom pracovnom mieste na pracovnú pozíciu: ...

 
29.05.2023

Učiteľ/ka odborných ekonomických predmetov

       

Riaditeľka Strednej odbornej školy obchodu a služieb Jána Bocatia, Bocatiova 1 Košice informuje o voľnom pracovnom mieste na pracovnú pozíciu učiteľ/ka...

 
29.05.2023

Učiteľ/ka matematiky

       

Riaditeľka Strednej odbornej školy obchodu a služieb Jána Bocatia, Bocatiova 1 Košice informuje o voľnom pracovnom mieste na pracovnú pozíciu učiteľ/ka...

 
29.05.2023

Učiteľ/ka odborných ekonomických predmetov

       

Riaditeľka Obchodnej akadémie, Komenského 3425/18, Trebišov informuje o voľnom pracovnom mieste na pozíciu učiteľ/ka odborných ekonomických predmetov v zmysle §...

 
29.05.2023

Vychovávateľ/ka

       

Stredná odborná škola informačných technológií, Ostrovského 1, Košice informuje o voľnom pracovnom mieste na pozícii vychovávateľ/ka v stredoškolskom internáte...

 
29.05.2023

Učiteľ anglického jazyka

       

Stredná odborná škola informačných technológií, Ostrovského 1, Košice informuje o voľnom pracovnom mieste učiteľ/ka anglického jazyka s nástupom od 1.9.2023

 
23.05.2023

Učiteľ/učiteľka

       

Gymnázium, Poštová 9, 042 52 Košice v zmysle § 84 zákona č. 138/2019 Z. z. o pedagogických a odborných zamestnancoch a o zmene a doplnení niektorých zákonov v...

 
22.05.2023

Učiteľ/učiteľka na strednej škole

       

Gymnázium-Gimnázium Zoltána Fábryho 1, 079 01 Veľké Kapušany v zmysle Pokynu predsedu č.6/2023 o povinnostiach štatutárnych orgánov organizácií v...

 
19.05.2023

Učiteľ informatiky

       

Riaditeľ Strednej priemyselnej školy elektrotechnickej, Komenského 44, Košice informuje o voľnom pracovnom mieste učiteľ/ka informatiky v zmysle § 11, ods. 1...

 
19.05.2023

Učiteľ informatiky a elektrotechnických predmetov

       

Riaditeľ Strednej priemyselnej školy elektrotechnickej, Komenského 44, Košice informuje o voľnom pracovnom mieste učiteľ/ka odborných elektrotechnických...

 
19.05.2023

Učiteľ matematiky - fyziky

       

Gymnázium, Šrobárova 1, 042 23 Košice, informuje o voľnom pracovnom mieste - učiteľ matematiky - fyziky s možným nástupom od 01.09.2023

 
19.05.2023

Učiteľ chémie - biológie

       

Gymnázium, Šrobárova 1, 042 23 Košice, informuje o voľnom pracovnom mieste - učiteľ chémie, biológie s možným nástupom od 01.09.2023

 
19.05.2023

Učiteľ anglického jazyka

       

Gymnázium, Šrobárova 1, 042 23 Košice, informuje o voľných pracovných miestach — učiteľ anglického jazyka -2x s možným nástupom od 01.09.2023

 
19.05.2023

Učiteľ nemeckého jazyka

       

Gymnázium, Šrobárova 1, 042 23 Košice, informuje o voľnom pracovnom mieste — učiteľ nemeckého jazyka s možným nástupom od 01.09.2023

 
18.05.2023

Školský psychológ

       

Školský internát, Považská 7, 040 11 Košice v zmysle § 84 ods.1 zákona NR SR č.138/2019 Z. z. o pedagogických a odborných zamestnancoch a o zmene a doplnení...

 
17.05.2023

Učiteľ odborných predmetov zameraných na automatizáciu, robotiku alebo priemyselnú informatiku

       

Stredná priemyselná škola technická, Hviezdoslavova 6, Spišská Nová Ves v zmysle zákona č. 138/2019 Z. z. o pedagogických zamestnancoch a odborných...

 
17.05.2023

Vychovávateľ(ka) v školskom internáte

       

Školský internát Antona Garbana, Werferova 10 ,041 15 Košice informuje o 3 voľných pracovných miestach vychovávateľky/vychovávateľa s nástupom od 01.09.2023.

 
17.05.2023

Pomocná sila do školskej jedálne

       

Školský internát Antona Garbana, Werferova 10, 041 15 informuje o voľnom pracovnom mieste - na pracovnú pozíciu kuchárka.

 
17.05.2023

Kuchárka

       

Školský internát Antona Garbana, Werferova 10, 041 15 informuje o voľnom pracovnom mieste - na pracovnú pozíciu kuchárka.

 
15.05.2023

Učiteľ/ka anglického jazyka

       

Gymnázium Pavla Jozefa Šafárika - Gimnázium Pavol Jozef Šafárik Rožňava, A. Hronca 1, 048 01 Rožňava informuje o voľnom pracovnom mieste.

 
15.05.2023

Upratovačka

       

Školský internát, Považská 7, 040 11 Košice, informuje o voľnom pracovnom mieste na pracovnú pozíciu upratovačka:

 
15.05.2023

Školský psychológ

       

Riaditeľ Strednej odbornej školy agrotechnickej – Agrotechnikai Szakközépiskola, Hlavná 54, Moldava nad Bodvou informuje o voľnom pracovnom mieste na pracovnú...

 
15.05.2023

Psychológ a učiteľ psychológie

       

Gymnázium, Ľ. Štúra 26, 07101 Michalovce zverejňuje informácie o voľnom pracovnom mieste na pozíciu školský psychológ (75 %) a učiteľ psychológie (25 %). Jedná...

 
12.05.2023

Upratovačka

       

Gymnázium-Gimnázium Zoltána Fábryho 1, 079 01 Veľké Kapušany v zmysle Pokynu predsedu č.6/2023 o povinnostiach štatutárnych orgánov organizácií v...

 
11.05.2023

Upratovačka

       

Gymnázium-Gimnázium Zoltána Fábryho 1,079 01 Veľké Kapušany v zmysle Pokynu predsedu č.6/2023 o povinnostiach štatutárnych orgánov organizácií v zriaďovateľskej...

 
09.05.2023

Učiteľ informatik/elektrotechnik

       

Stredná odborná škola techniky a služieb - Műszaki és Szolgáltatóipari Szakközépiskola, J. Kráľa 25, 079 01 Veľké Kapušany informuje o voľnom pracovnom mieste...

 
09.05.2023

Učiteľ anglický/maďarský jazyk

       

Stredná odborná škola techniky a služieb - Műszaki és Szolgáltatóipari Szakközépiskola, J. Kráľa 25, 079 01 Veľké Kapušany informuje o voľnom pracovnom mieste ...

 
05.05.2023

Školský psychológ

       

Gymnázium a základná škola Sándora Máraiho s vyuč. jaz. maď., Kuzmányho 6,041 74 Košice informuje voľnom pracovnom mieste pre školského pedagóga.

 
05.05.2023

Učiteľ/ka I. stupňa základnej školy

       

Gymnázium a základná škola Sándora Máraiho s vyuč. jaz. maď., Kuzmányho 6,041 74 Košice informuje o voľnom pracovnom mieste pre učiteľa/ľku I. stupňa základnej...

 
05.05.2023

Učiteľ AJ

       

Gymnázium Pavla Jozefa Šafárika v zmysle § 84 ods. 1 zákona NR SR č. 138/2019 Z. z. o pedagogických zamestnancoch a odborných zamestnancoch v znení neskorších...

 
28.04.2023

Vedúci údržby

       

Školský internát, Medická 2, 040 11 Košice informuje o voľnom pracovnom mieste na pracovnú pozíciu: „vedúci údržby“.

 
25.04.2023

Učiteľ/ka anglického jazyka

       

Obchodná akadémia, Komenského 3425/18, Trebišov informuje o voľnom pracovnom mieste od 01.09.2023 na pozíciu učiteľ všeobecno-vzdelávacích predmetov –...

 
24.04.2023

Učiteľ/ka Matematiky

       

Gymnázium, Opatovská cesta 7, Košice informuje, že disponuje voľným pracovným miestom na pozíciu: Učiteľ/ka strednej školy.

 
21.04.2023

Učiteľ/ka anglického jazyka

       

Riaditeľka Spojenej školy Kollárova 17, Sečovce informuje o voľnom pracovnom mieste na pozíciu učiteľ/ka anglického jazyka v zmysle § 84 zákona č. 138/2019 Z.z....

 
20.04.2023

Pomocný vychovávateľ

       

Školský internát, Medická 2, 040 11 Košice informuje o voľnom pracovnom mieste na pracovnú pozíciu: „pomocný vychovávateľ“.

 
20.04.2023

Vychovávateľ

       

Školský internát, Medická 2, 040 11 Košice informuje o voľnom pracovnom mieste na pozícii „ vychovávateľ„ .

 
19.04.2023

Učiteľ anglického jazyka

       

Gymnázium, Ľ. Štúra 26, 07101 Michalovce zverejňuje informácie o voľnom pracovnom mieste na pozíciu učiteľ všeobecno-vzdelávacích predmetov s aprobáciou...

 
17.04.2023

Učitel/učiteľka

       

Riaditeľka Konzervatória, Timonova 2, Košice informuje o voľnom pracovnom mieste učiteľ/ka anglického jazyka, prednostne v kombinácii so slovenským jazykom...

 
17.04.2023

Učiteľ strojárskych predmetov

       

Stredná odborná škola techniky a služieb, Prakovce 282 v zmysle § 11a ods.1 zákona NR SR č. 390/2011 Z. z. a zákona č. 138/2019 Z. z. o pedagogických...

 
17.04.2023

Majster odbornej výchovy – lesná výroba

       

Stredná odborná škola techniky a služieb, Prakovce 282, Prakovce v zmysle § 11a ods.1 zákona NR SR č. 390/2011 Z. z. a zákona č. 138/2019 Z. z. o pedagogických...

 
11.04.2023

Učiteľ anglického jazyka

       

Stredná odborná škola automobilová, Moldavská cesta 2, 041 99 Košice informuje o voľnom pracovnom mieste v zmysle § 11, ods. 1 zákona NR SR č. 390/2011 Z.z.,...

 
15.03.2023

Učiteľ/ka slovenského jazyka a literatúry

       

Riaditeľka Gymnázia, Trebišovská 12, Košice informuje o voľnom pracovnom mieste učiteľ/ka slovenského jazyka a literatúry, prednostne v kombinácii s anglickým...

 
15.03.2023

Učiteľ/ka anglického jazyka

       

Riaditeľka Gymnázia, Trebišovská 12, Košice informuje o voľnom pracovnom mieste učiteľ/ka anglického jazyka, prednostne v kombinácii s geografiou alebo...

 
23.02.2023

Učiteľ/učiteľka matematiky, fyziky a informatiky

       

Riaditeľ Strednej odbornej školy agrotechnickej – Agrotechnikai Szakközépiskola, Hlavná 54, Moldava nad Bodvou informuje o voľnom pracovnom mieste na pracovnú...

 
23.02.2023

Učiteľ/učiteľka odborných predmetov

       

Riaditeľ Strednej odbornej školy agrotechnickej – Agrotechnikai Szakközépiskola, Hlavná 54, Moldava nad Bodvou informuje o voľnom pracovnom mieste na pracovnú...

 
23.02.2023

Inštruktor autoškoly

       

Riaditeľ Strednej odbornej školy agrotechnickej – Agrotechnikai Szakközépiskola, Hlavná 54, Moldava n/B informuje o voľnom pracovnom mieste na pracovnú pozíciu:...

 
23.02.2023

Majster odbornej výchovy pre technické služby v autoservise

       

Riaditeľ Strednej odbornej školy agrotechnickej – Agrotechnikai Szakközépiskola, Hlavná 54, Moldava n/B informuje o voľnom pracovnom mieste na pracovnú pozíciu...

 
23.02.2023

Majster odbornej výchovy pre stavebnú výrobu

       

Riaditeľ Strednej odbornej školy agrotechnickej – Agrotechnikai Szakközépiskola, Hlavná 54, Moldava n/B informuje o voľnom pracovnom mieste na pracovnú pozíciu...

 
23.02.2023

Majster odbornej výchovy pre praktické práce

       

Riaditeľ Strednej odbornej školy agrotechnickej – Agrotechnikai Szakközépiskola, Hlavná 54, Moldava n/B informuje o voľnom pracovnom mieste na pracovnú pozíciu...

 

 

Autor/zdroj: Archív KSK
Zverejnil: Ing. Peter Kupčík
Vytvorené: 03.01.2023 10:30
Upravené: 29.05.2023 15:30

Udalosti

Zobraziť všetky udalosti

Інформація на допомогу Україні Basic Information in Help of Ukraine