Učiteľ odborných umeleckých predmetov – architektúra

Škola umeleckého priemyslu, Jakobyho 15, Košice informuje o voľnom pracovnom mieste na skrátený úväzok – 77,27% (17 hodín vyučovacej povinnosti) na dobu určitú – od 01.09.2023 do 31.08.2024 na pozíciu učiteľ odborných umeleckých predmetov:

 • navrhovanie,
 • 3D modelovanie,
 • základy záhradnej architektúry a pod.

Požadované vzdelanie:

 • ukončené vysokoškolské vzdelanie II. stupňa v študijnom odbore architektúra alebo záhradná architektúra.

Iné požiadavky v súvislosti s obsadzovaným pracovným miestom:

 • bezúhonnosť,
 • zdravotná spôsobilosť,
 • ovládanie štátneho jazyka,
 • ovládanie 2D a 3D grafických softvérov,
 • portfólio vlastnej tvorby.

Požadované doklady:

 • žiadosť o prijatie do zamestnania,
 • profesijný životopis,
 • kópie dokladov o dosiahnutom vzdelaní,
 • súhlas so spracovaním osobných údajov podľa zákona č. 18/2018 Z.z. o ochrane osobných údajov.

Ponúkame:

 • nástupný plat v zmysle zákona č. 138/2019 Z. z. o pedagogických zamestnancoch a odborných zamestnancoch a o zmene a doplnení niektorých zákonov, zákona č.  553/2003 Z. z. o odmeňovaní niektorých zamestnancov pri výkone práce vo verejnom záujme a o zmene a doplnení niektorých zákonov a nariadenia vlády SR predpis č. 359/2017 Z. z.  vo výške minimálne 897,50 € v závislosti od platovej triedy a odpracovaných rokov pri 77,27 % úväzku (t.j. 17 hodín vyučovacej povinnosti).

Uchádzači o túto pracovnú pozíciu môžete posielať svoju žiadosť a ostatné požadované doklady:

 • poštou alebo doniesť osobne na adresu: Škola umeleckého priemyslu, Jakobyho 15, 040 01 Košice
 • mailom: ekonom@supke.sk

Na pracovný pohovor budú pozvaní len vybraní uchádzači, ktorí spĺňajú kvalifikačné predpoklady a ďalšie požiadavky.

Dátum uzávierky prijímania žiadostí: 21.07.2023 (vrátane)

Termín ukončenia výberového konania: 18.08.2023

Termín nástupu do zamestnania: 01.09.2023

Kontaktná osoba: Ing. Andrea Štecová

Email.: ekonom@supke.sk

 

Autor/zdroj: Škola umeleckého priemyslu, Jakobyho 15, 040 01 Košice
Zverejnil: Matej Pčola
Vytvorené: 16.06.2023 12:28
Upravené: 06.07.2023 09:34

Udalosti

Zobraziť všetky udalosti

Basic Information in Help of Ukraine ISO 27001