Školník – údržbár - vodič

Stredná odborná škola drevárska, Filinského 7, 052 01 Spišská Nová Ves informuje o voľnom pracovnom mieste – školník – údržbár – vodič.

Pozícia: školník – údržbár - vodič
Voľné pracovné miesto: termín nástupu ihneď na dobu určitú – 1 rok , s možnosťou následného predĺženia na dobu neurčitú
Rozsah úväzku: 100 %

Názov zamestnávateľa: Stredná odborná škola drevárska, Filinského 7, Spišská Nová Ves
Adresa zamestnávateľa: Filinského 7, 052 01  Spišská Nová Ves
Kontakt: 053/4424246, sosd@sosdsnv.sk

Kvalifikačné predpoklady a predpoklady výkonu práce vo verejnom záujme:

 • ukončené stredné odborné vzdelanie
 • bezúhonnosť
 • zdravotná spôsobilosť (vstupná lekárska prehliadka)

Iné kritériá a požiadavky:

 • manuálna zručnosť a fyzická zdatnosť (vykonávanie jednoduchých opráv a bežnej údržby majetku školy a školských priestorov, čiastočné murárske práce, oprava a údržba školského zariadenia, starostlivosť o zeleň v exteriéri školy, kosenie areálu školy, odpratávanie snehu, údržba chodníkov a schodísk počas zimného obdobia, udržiavanie čistoty a poriadku v areáli školy a pod.)
 • vodičské oprávnenie skupiny B
 • samostatnosť, zodpovednosť, dôslednosť
 • flexibilita

Zoznam požadovaných dokladov:

 • žiadosť o prijatie do zamestnania
 • životopis
 • kópie dokladov o dosiahnutom vzdelaní
 • súhlas so spracovaním osobných údajov podľa Zákona č. 18/2018 o ochrane osobných údajov v znení neskorších predpisov

Plat:

 • V zmysle zákona č. 553/2003  Z.z. o odmeňovaní niektorých zamestnancov pri výkone práce vo verejnom záujme a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov a nariadenia vlády SR č. 341/2004 Z.z., ktorým sa ustanovujú katalógy pracovných činností pri výkone práce vo verejnom záujme a o ich zmenách a dopĺňaní v znení neskorších predpisov, prílohy č. 4 k nariadeniu vlády č. 296/2022 Z.z.,
 • 851 € - platová trieda dva – 14. platový stupeň
 • možnosť priznania príplatku za vedenie služobného motorového vozidla v zmysle zákona č. 553/2003 Z. z. vo výške 20 €
 • osobný príplatok vo výške 100 €

Žiadosť o prijatie do zamestnania spolu s požadovanými dokladmi je potrebné zaslať poštou, e-mailom – sosd@sosdsnv.sk, alebo osobne doručiť na adresu školy – SOŠ drevárska, Filinského 7, 052 01  Spišská Nová Ves najneskôr do 28. septembra 2023.

Kontaktovať budeme len vybraných uchádzačov.

Autor/zdroj: SOŠ drevárska, Spišská Nová Ves
Zverejnil: Ing. Peter Kupčík
Vytvorené: 14.09.2023 11:14
Upravené: 14.09.2023 11:19

Udalosti

Zobraziť všetky udalosti

Basic Information in Help of Ukraine ISO 27001