Pomocná sila v kuchyni

Stredná priemyselná škola dopravná, Hlavná 113, Košice informuje o voľnom pracovnom mieste:

Pozícia: pomocná sila v kuchyni

Pracovný pomer:  na dobu určitú (1 rok, s možnosťou predĺženia na dobu neurčitú)

Úväzok: plný pracovný úväzok

Predpokladaný termín nástupu: ihneď

Kontakt: 055 / 72 770 22, 0948 974 007; mail: spsdke@spsdopravnake.sk

Miesto výkonu práce: Hlavná 113, Košice

Kvalifikačné predpoklady a predpoklady výkonu práce vo verejnom záujme:

 • nižšie stredné odborné vzdelanie,
 • odborná spôsobilosť,
 • prax v odbore školského stravovania, alebo gastronómie je výhodou,
 • osobnostné a morálne predpoklady,
 • zdravotná spôsobilosť na výkon predmetného druhu práce,
 • bezúhonnosť.

Pracovná náplň:

 • pomocná práca pri výrobe jedál, zber a umývanie kuchynského riadu, čistenie a obsluha jednoúčelových kuchynských strojov a pod.,
 • vykonávanie upratovacích a čistiacich prác a ostatných prác podľa pokynov hlavnej kuchárky,
 • zodpovednosť za čistotu nádob a prevádzkových zariadení a hygienických zásad.

Platové podmienky:

V zmysle zákona č. 553/2003 Z. z. o odmeňovaní niektorých zamestnancov pri výkone práce vo verejnom záujme a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov (833,50 € + osobný príplatok po skúšobnej dobe).

Požadované schopnosti a osobnostné vlastnosti:

 • zodpovednosť, manuálna zručnosť, pracovitosť, dôslednosť, spoľahlivosť, schopnosť zvládať záťažové situácie, flexibilita, schopnosť tímovej spolupráce aj samostatnej práce, komunikatívnosť,  príjemné a profesionálne vystupovanie, lojálnosť voči zamestnávateľovi.

Zoznam požadovaných dokladov:

 • Žiadosť o prijatie do zamestnania,
 • Profesijný štruktúrovaný životopis,
 • Kópie dokladov o ukončenom vzdelaní,
 • Čestné vyhlásenie o zdravotnej spôsobilosti,
 • Súhlas so spracovaním osobných údajov.

Žiadosti o prijatie do zamestnania  spolu so životopisom a ostatnými dokladmi môžete posielať poštou na adresu: SPŠ dopravná, Hlavná 113, 040 01  Košice; alebo e-mailom na adresu spsdke@spsdopravnake.sk do 06. 11. 2023 do 12.00 hod. Rozhoduje dátum a čas prijatia žiadosti do zamestnania. Kontaktovať budeme iba vybraných uchádzačov, ktorí spĺňajú kvalifikačné predpoklady a iné kritériá a požiadavky v súvislosti s obsadzovaným voľným pracovným miestom.

Osobné údaje uchádzačov o pracovnú pozíciu budú spracúvané v súlade s čl. 6 ods. 1 písm. b) Nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) 2016/679 z 27. apríla 2016 o ochrane fyzických osôb pri spracúvaní osobných údajov a o voľnom pohybe takýchto údajov, ktorým sa zrušuje smernica 95/46/ES. V rámci predzmluvných vzťahov dochádza výlučne k vyhodnoteniu, či uchádzači o zamestnanie na základe získaných životopisov a poskytnutých údajov spĺňajú požiadavky organizácie na obsadzovanú pracovnú pozíciu. V prípade, ak by uchádzač neuspel pri získaní pracovného miesta uvedeného v tomto oznámení, avšak má záujem, aby ho organizácia v budúcnosti oslovila s pracovnou ponukou, účelom spracúvania osobných údajov takého uchádzača je evidencia vhodných potenciálnych uchádzačov o zamestnanie. Právnym základom pre toto spracúvanie je slobodný a jednoznačne udelený súhlas uchádzača so spracúvaním osobných údajov podľa článku 6 ods. 1 písm. a) GDPR. V prípade náhodne získaných a nepožadovaných osobných údajov, organizácia zabezpečuje ich bezodkladnú likvidáciu.

Autor/zdroj:  SPŠ dopravná, Hlavná 113, Košice.

Autor/zdroj: Stredná priemyselná škola dopravná, Hlavná 113, Košice
Zverejnil: Adam Svoboda
Vytvorené: 26.10.2023 14:21
Upravené: 26.10.2023 14:27

Udalosti

Zobraziť všetky udalosti

Basic Information in Help of Ukraine ISO 27001