Vrátnik

Hotelová akadémia, Južná trieda 10, 040 01 Košice zverejňuje informáciu o voľnom pracovnom mieste na pracovnú pozíciu: vrátnik od 1.10.2022 na dobu určitú 1 rok s možnosťou ďalšieho predĺženia.

Platové zaradenie a plat:
Nástupný plat podľa zákona č.553/2003 Z.z. o odmeňovaní niektorých zamestnancov pri výkone práce vo verejnom záujme a o zmene a doplnení niektorých zákonov  podľa stupnice platových taríf pri výkone práce vo verejnom záujme.

Plat: 750,50 €  + príplatky

Náplň práce, právomoci a zodpovednosti

 • priama komunikácia s návštevníkmi,
 • zodpovednosť za kontinuálny chod recepcie,
 • vybavovanie telefonickej a mailovej komunikácie, prepájanie hostí,
 • administratíva spojená s chodom vrátnice,
 • aktualizovanie, kontrolovanie a potvrdzovanie rezervácií hostí,
 • evidencia osôb pri vstupe do budovy,
 • zodpovednosť za dodržiavanie interných nariadení a takisto dodržiavanie poriadku.

Požiadavky na zamestnanca

Vzdelanie
stredoškolské s maturitou,

Znalosť cudzieho jazyka
anglický jazyk - Stredne pokročilý (B2)

Osobnostné predpoklady a zručnosti

 • komunikatívnosť
 • príjemné vystupovanie
 • zodpovednosť
 • znalosť anglického jazyka na komunikatívnej úrovni
 • zodpovednosť a spoľahlivosť pri plnení úloh
 • počítačové znalosti MS Office (Excel, Word, Outlook)
 • predpoklady výkonu práce vo verejnom záujme – bezúhonnosť

Počet rokov praxe:
nie je podmienkou

Požadované doklady:

 • žiadosť,
 • profesijný štruktúrovaný životopis,
 • kópie dokladov o dosiahnutom vzdelaní,
 • písomný súhlas uchádzača na použitie osobných údajov pre účely oznámeného voľného pracovného  miesta podľa zákona č. 122/2013 Z. z.

Dôležité usmernenie - GDPR:
Osobné údaje uchádzačov o pracovnú pozíciu budú spracúvané v súlade s čl. 6 ods. 1 písm. b) Nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) 2016/679 z 27. apríla 2016 o ochrane fyzických osôb pri spracúvaní osobných údajov a o voľnom pohybe takýchto údajov, ktorým sa zrušuje smernica 95/46/ES. V rámci predzmluvných vzťahov dochádza výlučne k vyhodnoteniu, či uchádzači o zamestnanie na základe získaných životopisov a poskytnutých údajov spĺňajú požiadavky organizácie na obsadzovanú pracovnú pozíciu. V prípade, ak by uchádzač  neuspel pri získaní pracovného miesta uvedeného v tomto oznámení, avšak má záujem, aby ho organizácia v budúcnosti oslovila s pracovnou ponukou, účelom spracúvania osobných údajov takého uchádzača je evidencia vhodných potenciálnych uchádzačov o zamestnanie. Právnym základom pre toto spracúvanie je slobodný a jednoznačne udelený súhlas uchádzača so spracúvaním osobných údajov podľa článku 6 ods. 1 písm. a) GDPR. V prípade náhodne získaných a nepožadovaných osobných údajov, organizácia zabezpečuje ich bezodkladnú likvidáciu.

Žiadosti o prijatie do zamestnania so životopisom môžete posielať poštou alebo e-mailom na adresu sekretariat@hotelkake.sk do 23.09.2022 do 12:00 hod.

Žiadosti doručené po stanovenom termíne nebudú akceptované a nebudú do ústneho pohovoru zaradené. Vyhlasovateľ si vyhradzuje právo nezaradiť do ústneho pohovoru uchádzačov, ktorí nespĺňajú požadované podmienky. Vyhlasovateľ si vyhradzuje právo pozvať na ústny pohovor uchádzačov spĺňajúcich podmienky podľa vlastného výberu.

Autor/zdroj: Hotelová akadémia Košice
Zverejnil: Ing. Peter Kupčík
Vytvorené: 30.08.2022 09:26
Upravené: 30.08.2022 09:43

Udalosti

Zobraziť všetky udalosti

Інформація на допомогу Україні Basic Information in Help of Ukraine