Upratovačka

Stredná odborná škola Ostrovského 1, Košice informuje o voľnom pracovnom mieste upratovačka s nástupom podľa dohody.

Kvalifikačné predpoklady: základné vzdelania

Osobnostné predpoklady:

 • dôslednosť, precíznosť, dochvíľnosť
 • samostatnosť, zodpovednosť
 • vysoké pracovné nasadenie
 • schopnosť pracovať v tíme
 • spoľahlivosť
 • flexibilita

Iné požiadavky v súvislosti s obsadzovaným pracovným miestom:

 • bezúhonnosť
 • zdravotná spôsobilosť

Platové zaradenie a plat:

 • v zmysle ustanovení zákona č. 553/2003 Z.z. o odmeňovaní niektorých zamestnancov pri výkone práce vo verejnom záujme a o zmene a doplnení niektorých zákonov od 624 Eur brutto

Požadované doklady:

 • Žiadosť o prijatie do zamestnania
 • Profesijný životopis
 • Kópie dokladov o dosiahnutom vzdelaní
 • Súhlas so spracovaním osobných údajov podľa zákona č. 18/2018 Z. z. o ochrane osobných údajov a o zmene a doplnení niektorých zákonov

Žiadosti o prijatie do zamestnania so životopisom môžete posielať poštou alebo e-mailom na adresu skola@ostrovskeho.sk do 29.07.2022. Kontaktovať budeme iba vybraných uchádzačov, ktorí spĺňajú predpoklady a iné kritériá a požiadavky v súvislosti s obsadzovaným voľným pracovným miestom.

Autor/zdroj: SOŠIT, Ostrovského 1, Košice
Zverejnil: Ing. Peter Kupčík
Vytvorené: 25.07.2022 14:15
Upravené: 25.07.2022 14:20

Udalosti

Zobraziť všetky udalosti

Basic Information in Help of Ukraine ISO 27001