Upratovačka

Škola umeleckého priemyslu, Jakobyho 15, Košice informuje o 2 voľných pracovných miestach na pozíciu „upratovačka“ na skrátený pracovný úväzok – 50 % (3,75 hodiny denne, od 14:15 do 18:00 hod.) na dobu určitú od 15.08.2022 do 31.08.2023.

Požadované kvalifikačné a odborné predpoklady:

 • neurčené

Iné kritériá a požiadavky:

 • bezúhonnosť
 • zdravotná spôsobilosť
 • spoľahlivosť
 • zmysel pre detail
 • slušné vystupovanie

Požadované doklady:

 • žiadosť
 • profesijný životopis
 • súhlas so spracovaním osobných údajov podľa zákona č. 18/2018 Z. z. o ochrane osobných údajov a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov.

Informácia o plate:
V zmysle zákona č. 553/2003 Z. z. o odmeňovaní niektorých zamestnancov pri výkone práce vo verejnom záujme a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov –  343,25 € mesačne.

Uchádzači o túto pracovnú pozíciu môžete posielať svoju žiadosť a ostatné požadované doklady:

 • poštou alebo doniesť osobne na adresu: Škola umeleckého priemyslu, Jakobyho 15, 040 01 Košice
 • mailom: ekonom@supke.sk

Na pracovný pohovor budú pozvaní len vybraní uchádzači, ktorí spĺňajú kvalifikačné predpoklady a ďalšie požiadavky.

Dátum uzávierky prijímania žiadostí: 27.07.2022 (vrátane)
Termín ukončenia výberového konania: 02.08.2022
Termín nástupu do zamestnania: 15.08.2022

Kontaktná osoba: Ing. Andrea Štecová
Email.: ekonom@supke.sk

Autor/zdroj: Škola umeleckého priemyslu Košice
Zverejnil: Ing. Peter Kupčík
Vytvorené: 18.07.2022 09:13
Upravené: 18.07.2022 09:34

Udalosti

Zobraziť všetky udalosti

Basic Information in Help of Ukraine