Upratovačka

Spojená škola, Bielocerkevská 29, Košice oznamuje, že disponuje voľným pracovným miestom na pozíciu upratovačka.

Voľné pracovné miesto: upratovačka
Úväzok: plný úväzok, pracovný pomer na dobu určitú s možnosťou predĺženia na dobu neurčitú 
Dátum predpokladaného nástupu: od 1.11.2022 

Požadované kvalifikačné predpoklady a predpoklady výkonu práce vo verejnom záujme:

  • základné vzdelanie, nižšie stredné odborné vzdelanie, stredné odborné vzdelanie
  • bezúhonnosť
  • zdravotná spôsobilosť
  • hygienické minimum a zdravotný preukaz výhodou

Platové podmienky:
Plat bude určený v súlade so zákonom č. 553/2003 Z. z. o odmeňovaní niektorých zamestnancov pri výkone práce vo verejnom záujme a o zmene a doplnení niektorých zákonov od 650 € mesačne.

Zoznam požadovaných dokladov:

  • žiadosť o prijatie do zamestnania
  • profesijný životopis
  • kópie dokladov o dosiahnutom vzdelaní
  • písomný súhlas so spracovaním osobných údajov podľa zákona č. 18/2018 Z. z.

Žiadosti o prijatie do zamestnania  je potrebné zaslať e-mailom na adresu ss.bielocerkevskake@gmail.com alebo osobne najneskôr do 30. septembra 2022.

Kontakt: Ing. Katarína Lukáčová, poverená riaditeľka SŠ,  telefón + 421903 637 406 alebo ss.bielocerkevskake@gmail.com

Osobné údaje uchádzačov o pracovnú pozíciu budú spracúvané v súlade s čl. 6 ods. 1 písm. b) Nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) 2016/679 z 27. apríla 2016 o ochrane fyzických osôb pri spracúvaní osobných údajov a o voľnom pohybe takýchto údajov, ktorým sa zrušuje smernica 95/46/ES.

V rámci predzmluvných vzťahov dochádza výlučne k vyhodnoteniu, či uchádzači o zamestnanie na základe získaných životopisov a poskytnutých údajov spĺňajú požiadavky organizácie na obsadzovanú pracovnú pozíciu. V prípade, ak by uchádzač neuspel pri získaní pracovného miesta uvedeného v tomto oznámení, avšak má záujem, aby ho organizácia v budúcnosti oslovila s pracovnou ponukou, účelom spracúvania osobných údajov takého uchádzača je evidencia vhodných potenciálnych uchádzačov o zamestnanie. Právnym základom pre toto spracúvanie je slobodný a jednoznačne udelený súhlas uchádzača so spracúvaním osobných údajov podľa článku 6 ods. 1 písm. a) GDPR. V prípade náhodne získaných a nepožadovaných osobných údajov, organizácia zabezpečuje ich bezodkladnú likvidáciu.

Autor/zdroj: Spojená škola, Bielocerkevská 29, Košice
Zverejnil: Ing. Peter Kupčík
Vytvorené: 16.09.2022 12:00
Upravené: 20.09.2022 11:34

Udalosti

Zobraziť všetky udalosti

Basic Information in Help of Ukraine ISO 27001