Upratovačka

Jazyková škola, Hlavná 113 Košice informuje o voľnom pracovnom mieste: upratovačka - čiastočný úväzok 50%.

Pracovný čas:
Pondelok: 16.15h - 20.15h
Utorok - piatok: 15.30h - 19.30h

Nástupný plat v najnižšej platovej tarife podľa zákona 553/2003 Z.z. o odmeňovaní niektorých zamestnancov pri výkone práce vo verejnom záujme a v súlade s Nariadením vlády SR č. 354/2018 Z.z. , ktorým sa ustanovujú katalógy pracovných činností, pre výkon práce vo verejnom záujme : 353,75 eur + možnosť priznania osobného príplatku po skončení skúšobnej doby.

Termín nástupu: September 2022
Termín podania žiadosti: Do 31. 08. 2022

Zoznam požadovaných dokladov:

  1. Žiadosť o prijatie do zamestnania
  2. Profesijný životopis
  3. Lekárske potvrdenie o zdravotnej a duševnej spôsobilosti
  4. Bezúhonnosť - výpis z registra trestov nie staršie ako 3 mesiace
  5. Zápočet rokov
  6. písomný súhlas uchádzača na použitie osobných údajov pre potreby výberového konania podľa zákona č. 18/2018 Z. z. o ochrane osobných údajov v znení neskorších predpisov
      

Žiadosť o účasť na pohovore a životopis je potrebné zaslať na adresu:

Jazyková škola
Hlavná 113
040 01 Košice

E-mail: info@sjs.sk

Požadované kvalifikačné predpoklady a predpoklady výkonu práce vo verejnom záujme: nevyžadujú sa

Autor/zdroj: Jazyková škola, Hlavná 113 Košice
Zverejnil: Ing. Peter Kupčík
Vytvorené: 15.08.2022 15:14
Upravené: 15.08.2022 15:21

Udalosti

Zobraziť všetky udalosti

Basic Information in Help of Ukraine ISO 27001