Údržbár šijacích strojov

Riaditeľ Strednej odbornej školy techniky a služieb, Markušovská cesta 4, 052 01 Spišská Nová Ves, informuje o voľnom pracovnom mieste na pracovnú pozíciu: údržbár šijacích strojov, na plný pracovný úväzok, s nástupom od 1.09.2022.

Pracovné podmienky:

 • pracovný pomer na dobu určitú od 01.09.2022 do 31.08.2023 s možnosťou predĺženia na dobu neurčitú

Požadovaná kvalifikácia

 • ukončené stredoškolské vzdelanie strojárskeho smeru minimálne s výučným listom

Náplň práce

 • údržba a servis šijacích strojov
 • prediktívna a preventívna údržba
 • výmena súčiastok na strojoch
 • drobné mechanické a údržbárske práce
 • účasť na inštaláciách nových strojov

Ďalšie potrebné požiadavky:

 • organizovanosť a plánovanie práce
 • zručnosť
 • samostatnosť
 • flexibilita
 • praktické myslenie
 • technický talent
 • precíznosť (presnosť)
 • spoľahlivosť
 • zdravotná spôsobilosť - vodičské oprávnenie skupina B

Platové zaradenie a plat:

V zmysle zákona NR SR č. 553/2003 Z.z. o odmeňovaní niektorých zamestnancov pri výkone práce o verejnom záujme a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov a Nariadenia vlády SR č. 341/2004 Z.z., ktorým sa ustanovujú katalógy pracovných činností pri výkone práce vo verejnom záujme a o ich zmenách a dopĺňaní v znení neskorších predpisov.

Požadované doklady:

 • žiadosť o prijatie do zamestnania s telefónnym kontaktom a emailovým kontaktom,
 • profesijný životopis,
 • doklady o vzdelaní, príp. praxi,
 • potvrdenie o telesnej spôsobilosti a o duševnej spôsobilosti vo vzťahu k výkonu činnosti - platí len pre prijatých uchádzačov,
 • súhlas uchádzača so spracúvaním osobných údajov na účely výberového konania v zmysle zákona č. 18/2018 Z. z. o ochrane osobných údajov a o zmene a doplnení niektorých zákonov,

Termín podania žiadosti:

Žiadosť s potrebnými dokladmi posielajte alebo osobne doručte na adresu školy alebo emailom na adresu skola@soussnv.sk v termíne do 10. augusta 2022 (platí dátum fyzickej prítomnosti žiadosti na škole).
Uchádzači, ktorí splnia podmienky, budú telefonicky pozvaní na výberové konanie v priestoroch SOŠ techniky a služieb Spišská Nová Ves.

Adresa školy
Stredná odborná škola techniky a služieb
Markušovská cesta 4
052 01 Spišská Nová Ves

Kontakt

Bližšie informácie získate na uvedených kontaktoch:

 • tel.: +421 534461390, +421 534462923, +421 4461360
 • e-mail: skola@soussnv.sk

Autor/zdroj: SOŠ techniky a služieb Spišská Nová Ves
Zverejnil: Ing. Peter Kupčík
Vytvorené: 12.07.2022 14:13
Upravené: 12.07.2022 14:43

Udalosti

Zobraziť všetky udalosti

Інформація на допомогу Україні Basic Information in Help of Ukraine