Údržbár / Informátor

Stredná odborná škola dopravy a služieb, Mierová 727, 072 22 Strážske, zverejňuje informáciu o voľnom pracovnom mieste na pozíciu – Údržbár/Informátor s nástupom 15.8.2022 na plný úväzok.

Názov a adresa zamestnávateľa: Stredná odborná škola dopravy a služieb, Mierová 727, 072 22 Strážske

Kvalifikačné predpoklady:

 • stredoškolské vzdelanie
 • vodičské oprávnenie skupiny B,D
 • bezúhonnosť.

Iné kritéria a požiadavky:

 • predpoklady výkonu práce vo verejnom záujme – bezúhonnosť,
 • zdravotná spôsobilosť (práca na rebríku, práca s bremenami),
 • ovládanie štátneho jazyka,
 • manuálna zručnosť, samostatnosť a zodpovednosť,
 • schopnosť pracovať v tíme.

Požadované doklady:

 • kópie dokladov o dosiahnutom vzdelaní (maturitné vysvedčenie),
 • žiadosť o prijatie do zamestnania,
 • profesijný životopis,
 • písomný súhlas uchádzača so spracovaním osobných údajov pre účely oznámeného voľného pracovného miesta podľa zákona č. 18/2018 Z. z. a GDPR.

Platové podmienky

 • v zmysle ustanovení zákona č. 553/2003 Z.z. o odmeňovaní niektorých zamestnancov pri výkone práce vo verejnom záujme a o zmene a doplnení niektorých zákonov  v závislosti od platovej triedy a odpracovaných rokov.

Doručenie písomností:
Poštou na adresu: SOŠ dopravy a služieb, Mierová 727 072 22 Strážske alebo e-mailom na strazskesos@gmail.com alebo osobne do 06. 07. 2022 do 10.00 hod. vrátane. Pracovný pomer bude uzatvorený s vybratým uchádzačom.

Kontakt:
Ing. Viera Venglarčíková
t. č.: 056/6477294
email: strazskesos@gmail.com

Autor/zdroj: SOŠ dopravy a služieb, Strážske
Zverejnil: Ing. Peter Kupčík
Vytvorené: 01.07.2022 14:35
Upravené: 01.07.2022 14:41

Udalosti

Zobraziť všetky udalosti

Basic Information in Help of Ukraine