Učiteľ umeleckých predmetov pre odbor konzervátorstvo a reštaurátorstvo – maliarske techniky

Škola umeleckého priemyslu, Jakobyho 15, Košice informuje o voľnom pracovnom mieste na dobú určitú – od 01.09.2022 do 31.08.2023 na skrátený úväzok 59,09 % (13 hodín vyučovacej povinnosti) na pozíciu učiteľ umeleckých predmetov pre odbor konzervátorstvo a reštaurátorstvo – maliarske techniky zamerané na ochranu, konzerváciu a reštaurovanie historických umeleckých diel.

Požadované vzdelanie:

 • ukončené vysokoškolské vzdelanie II. stupňa v študijnom odbore umenie (reštaurovanie).

Iné požiadavky v súvislosti s obsadzovaným pracovným miestom:

 • bezúhonnosť,
 • zdravotná spôsobilosť,
 • ovládanie štátneho jazyka,
 • ovládanie reštaurátorských techník – prax v odbore,
 • portfólio vlastnej tvorby,
 • členstvo v komore reštaurátorov.

Požadované doklady:

 • žiadosť o prijatie do zamestnania,
 • profesijný životopis,
 • kópie dokladov o dosiahnutom vzdelaní,
 • súhlas so spracovaním osobných údajov podľa zákona č. 18/2018 Z.z. o ochrane osobných údajov,

Ponúkame:

 • nástupný plat v zmysle zákona č. 138/2019 Z. z. o pedagogických zamestnancoch a odborných zamestnancoch, zákona č.  553/2003 Z. z. o odmeňovaní niektorých zamestnancov pri výkone práce vo verejnom záujme a o zmene a doplnení niektorých zákonov a nariadenia vlády SR predpis č. 359/2017 Z. z.  vo výške minimálne 915,00 € v závislosti od platovej triedy a odpracovaných rokov pri plnom úväzku (t.j. 22 hodín vyučovacej povinnosti).

Uchádzači o túto pracovnú pozíciu môžete posielať svoju žiadosť a ostatné požadované doklady:

 • poštou alebo doniesť osobne na adresu: 

Škola umeleckého priemyslu

Jakobyho 15

040 01 Košice

Na pracovný pohovor budú pozvaní len vybraní uchádzači, ktorí spĺňajú kvalifikačné predpoklady a ďalšie požiadavky.

Dátum uzávierky prijímania žiadostí: 12.08.2022 (vrátane)

Termín ukončenia výberového konania: 19.08.2022

Termín nástupu do zamestnania: 01.09.2022

Kontaktná osoba: Ing. Andrea Štecová

Email.: ekonom@supke.sk

 

Autor/zdroj: Ing. Andrea Štecová
Zverejnil: Matej Pčola
Vytvorené: 15.07.2022 12:55
Upravené: 15.07.2022 16:02

Udalosti

Zobraziť všetky udalosti

Basic Information in Help of Ukraine ISO 27001