Učiteľ odborných elektrotechnických predmetov

Riaditeľ Strednej odbornej školy techniky a služieb, Markušovská cesta 4, 052 01 Spišská Nová Ves, informuje o voľnom pracovnom mieste na pracovnú pozíciu: učiteľ odborných elektrotechnických predmetov, na plný pracovný úväzok, s nástupom od 01.02.2023.

Pracovné podmienky

 • pracovný pomer na dobu určitú - od 1.2.2023 - 31.08.2023 s možnosťou predĺženia na dobu neurčitú

Požadovaná kvalifikácia

Požadovaná kvalifikácia v zmysle zákona č. 138/2019 Z. z. o pedagogických zamestnancoch a odborných zamestnancov a o zmene a doplnení niektorých zákonov a v zmysle vyhlášky MŠVVaŠ SR č. 1/2020 Z. z. o kvalifikačných predpokladoch pedagogických a odborných zamestnancov

 • vysokoškolské vzdelanie II. stupňa príslušného odboru.

Ďalšie požiadavky

 • manuálna zručnosť,
 • znalosť práce s PC - OS Windows , MS Office,
 • samostatnosť,
 • flexibilita
 • komunikatívnosť.

Forma odmeňovania

V zmysle zákona NR SR č. 553/2003 Z.z. o odmeňovaní niektorých zamestnancov pri výkone práce vo verejnom záujme a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov.

Požadované doklady

 • žiadosť o prijatie do zamestnania s telefónnym kontaktom a emailovým kontaktom,
 • profesijný životopis,
 • doklady o vzdelaní, príp. praxi,
 • potvrdenie o telesnej spôsobilosti a o duševnej spôsobilosti vo vzťahu k výkonu činnosti - platí len pre prijatých uchádzačov,
 • súhlas uchádzača so spracúvaním osobných údajov na účely výberového konania v zmysle zákona č. 18/2018 Z. z. o ochrane osobných údajov a o zmene a doplnení niektorých zákonov,
 • čestné vyhlásenie uchádzača o bezúhonností (v zmysle § 15a ods. 7 zákona č. 138/2019 Z. z. uchádzač o výkon pracovnej činnosti pedagogického zamestnanca alebo odborného zamestnanca) (t.j. pri podávaní žiadostí do zamestnaní) preukazuje uchádzač čestným vyhlásením
  a) bezúhonnosť,
  b) skutočnosť, že voči jeho osobe nie je vznesené obvinenie, a
  c) skutočnosť, že na jeho osobu nie je podaná obžaloba.

Termín podania žiadosti

Žiadosť s potrebnými dokladmi posielajte alebo osobne doručte na adresu školy alebo emailom na adresu skola@soussnv.sk v termíne do 1.decembra 2022 (platí dátum fyzickej prítomnosti žiadosti na škole).
Uchádzači, ktorí splnia podmienky, budú telefonicky pozvaní na výberové konanie v priestoroch SOŠTaS Spišská Nová Ves.

Adresa školy

Stredná odborná škola techniky a služieb
Markušovská cesta 4
052 01 Spišská Nová Ves

Kontakt

Bližšie informácie získate na uvedených kontaktoch:

 • tel.: +421 534461390, +421 534462923, +421 4461360
 • e-mail: skola@soussnv.sk
   

 

Autor/zdroj: SOŠ techniky a služieb, Markušovská cesta 4, Spišská Nová Ves
Zverejnil: Ing. Peter Kupčík
Vytvorené: 09.11.2022 14:57
Upravené: 09.11.2022 15:12

Udalosti

Zobraziť všetky udalosti

Basic Information in Help of Ukraine ISO 27001