Správca registratúry

Stredná športová škola, Trieda SNP 104, 040 11 Košice, informuje o voľnom pracovnom mieste.

Voľné pracovné miesto: správca registratúry, 50% úväzok
Dátum predpokladaného nástupu:  ihneď

Kvalifikačné predpoklady:

 • Minimálne úplné stredné odborné vzdelanie – s maturitou

Zoznam požadovaných dokladov:

 • žiadosť o prijatie do zamestnania a profesijný životopis,
 • kópie dokladov o ukončenom vzdelaní,
 • písomný súhlas uchádzača so spracovaním osobných údajov podľa zákona č. 18/2018 Z. z. o ochrane osobných údajov v znení neskorších predpisov,

Odborné požiadavky:

 • od uchádzača sa vyžadujú znalosť práce s PC, znalosť programov MS Office – Word a Excel.

Osobnostné predpoklady:                          

 • komunikačné schopnosti
 • kreativita
 • proaktívny prístup
 • príjemné vystupovanie
 • schopnosť zvládať záťažové situácie,

Iné požiadavky v súvislosti s obsadzovaným pracovným miestom:

 • bezúhonnosť,
 • zdravotná spôsobilosť,
 • ovládanie štátneho jazyka

Platové zaradenie a plat:
V závislosti od dĺžky započítanej praxe, v zmysle ustanovení zákona č. 533/2003 Z. z. o odmeňovaní niektorých zamestnancov pri výkone práce vo verejnom záujme a o zmene a doplnení niektorých zákonov v platnom znení .

Voľné pracovné miesto je na dobu určitú – 1 roka.

Žiadosť o prijatie do zamestnania spolu s požadovanými dokladmi je potrebné zaslať poštou na adresu školy Stredná športová škola, Trieda SNP 104, 040 11 Košice alebo elektronicky na e-mail: skola@ssske.sk najneskôr do 15.09.2022. Kontaktovať budeme len vybraných uchádzačov.

Kontaktné osoby:
PaedDr. Tatiana Švecová riaditeľka školy
Telefón: 055/6415166, 6415138
Mail: skola@ssske.sk

Autor/zdroj: Stredná športová škola, Trieda SNP 104, 040 11 Košice
Zverejnil: Ing. Peter Kupčík
Vytvorené: 13.09.2022 14:00
Upravené: 20.09.2022 15:31

Udalosti

Zobraziť všetky udalosti

Basic Information in Help of Ukraine