Správca počítačovej siete

Stredná zdravotnícka škola – Egészségügyi Középiskola, Rožňava informuje, že disponuje voľným pracovným miestom na pozíciu: správca počítačovej siete.

Miesto výkonu práce
Stredná zdravotnícka škola – Egészségügyi Középiskola,
Námestie 1. mája č. 1,  048 01  Rožňava

Predpokladaný termín nástupu: 1.9.2022

Predpokladaný plat: v zmysle ustanovení zákona č. 553/2003 Z. z. o odmeňovaní niektorých zamestnancov pri výkone práce vo verejnom záujme v z.n.p.
Funkčný plat od  802,00 €  v závislosti od počtu rokov odbornej praxe + osobné ohodnotenie

Predpokladaný termín ukončenia výberového konania: 30.6.2022

Rozsah úväzku: 100%

Požiadavky na uchádzača

Vzdelanie: Vysokoškolské vzdelanie II. stupňa technického smeru

Ďalšie požiadavky:

  • Záujemca musí spĺňať predpoklady výkonu práce vo verejnom záujme podľa ods.1 zákona č.552/2003 Z.z. o výkone práce vo verejnom záujme v znení neskorších predpisov (kvalifikačné predpoklady, spôsobilosť na právne úkony, bezúhonnosť, zdravotná spôsobilosť).
  • Schopnosť pracovať v tíme aj samostatne,
  • Precíznosť, dôslednosť.

Stručná charakteristika pracovnej činnosti:

  • zabezpečovaním chodu a údržby informačného systému
  • zabezpečovaním prevádzkyschopnosti osobných počítačov, počítačovej siete, tlačiarní a internetu,
  • inštaláciou nových programov, prípadne ich aktualizáciou.
  • vykonávanie ďalších činností súvisiacich s IKT a technikou,
  • drobné administratívne práce

Osobné údaje uchádzačov o pracovnú pozíciu budú spracúvané v súlade s čl. 6 ods. 1 písm. b) Nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) 2016/679 z 27. apríla 2016 o ochrane fyzických osôb pri spracúvaní osobných údajov a o voľnom pohybe takýchto údajov, ktorým sa zrušuje smernica 95/46/ES. V rámci predzmluvných vzťahov dochádza výlučne k vyhodnoteniu, či uchádzači o zamestnanie na základe získaných životopisov a poskytnutých údajov spĺňajú požiadavky organizácie na obsadzovanú pracovnú pozíciu. V prípade, ak by uchádzač neuspel pri získaní pracovného miesta uvedeného v tomto oznámení, avšak má záujem, aby ho organizácia v budúcnosti oslovila s pracovnou ponukou, účelom spracúvania osobných údajov takého uchádzača je evidencia vhodných potenciálnych uchádzačov o zamestnanie. Právnym základom pre toto spracúvanie je slobodný a jednoznačne udelený súhlas uchádzača so spracúvaním osobných údajov podľa článku 6 ods. 1 písm. a) GDPR. V prípade náhodne získaných a nepožadovaných osobných údajov, organizácia zabezpečuje ich bezodkladnú likvidáciu.

Kontaktné informácie:

Adresa školy:

Stredná zdravotnícka škola - Egészségügyi Középiskola
Námestie 1. mája č. 1
04801 Rožňava
www.szsrv.sk

Kontaktná osoba:

Mgr. Ľuboš Lipták, riaditeľ školy
058//7322339, 0949/654798

Autor/zdroj: SZŠ Rožňava
Zverejnil: Ing. Peter Kupčík
Vytvorené: 13.06.2022 14:37
Upravené: 13.06.2022 15:05

Udalosti

Zobraziť všetky udalosti

Інформація на допомогу Україні Basic Information in Help of Ukraine