Pomocná sila v školskej jedálni

Gymnázium, Opatovská cesta 7, Košice, informuje o voľnom pracovnom mieste na pozíciu: pomocná sila v školskej jedálni s nástupom od 1.9.2022.

Úväzok: plný pracovný úväzok
Voľné pracovné miesto na dobu určitú do 30.6.2023 s možnosťou predĺženia na dobu neurčitú.

Kvalifikačné predpoklady: výučný list, prípadne maturita

Ponúkaný plat:  Zamestnanec bude ohodnotený na základe zákona č. 553/2003 Z. z. o odmeňovaní zamestnancov verejnej správy vo výške 707,50 €.

Zoznam požadovaných dokladov:

  • písomná žiadosť o prijatie do zamestnania
  • profesijný životopis
  • kópie o dosiahnutom vzdelaní  (výučný list, príp. maturitné vysvedčenie)
  • kópia dokladu o odbornej spôsobilosti pre vykonávanie epidemiologických závažných činností pre prácu s potravinami,
  • súhlas so spracovaním osobných údajov podľa zákona č. 18/2018 Z.z. o ochrane osobných údajov

Iné kritéria a požiadavky:

  • schopnosť pracovať v kolektíve
  • flexibilita
  • samostatnosť, zodpovednosť a dôslednosť

Žiadosti o prijatie do zamestnania spolu s požadovanými dokladmi je potrebné zaslať do 12.8.2022 elektronicky na email: sekretariat@opatovska.sk, alebo poslať na adresu: Gymnázium, Opatovská cesta 7, Košice,  Opatovská cesta 7, 040 01 Košice.

Kontaktovať budeme len vybraných uchádzačov, ktorí spĺňajú nami uvedené predpoklady.

GDPR:
Osobné údaje uchádzačov o pracovnú pozíciu budú spracúvané v súlade s čl. 6 ods. 1 písm. b) Nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) 2016/679 z 27. apríla 2016 o ochrane fyzických osôb pri spracúvaní osobných údajov a o voľnom pohybe takýchto údajov, ktorým sa zrušuje smernica 95/46/ES. V rámci predzmluvných vzťahov dochádza výlučne k vyhodnoteniu, či uchádzači o zamestnanie na základe získaných životopisov a poskytnutých údajov spĺňajú požiadavky organizácie na obsadzovanú pracovnú pozíciu. V prípade, ak by uchádzač neuspel pri získaní pracovného miesta uvedeného v tomto oznámení, avšak má záujem, aby ho organizácia v budúcnosti oslovila s pracovnou ponukou, účelom spracúvania osobných údajov takého uchádzača je evidencia vhodných potenciálnych uchádzačov o zamestnanie. Právnym základom pre toto spracúvanie je slobodný a jednoznačne udelený súhlas uchádzača so spracúvaním osobných údajov podľa článku 6 ods. 1 písm. a) GDPR. V prípade náhodne získaných a nepožadovaných osobných údajov, organizácia zabezpečuje ich bezodkladnú likvidáciu.

Autor/zdroj: Gymnázium, Opatovská cesta 7, Košice
Zverejnil: Ing. Peter Kupčík
Vytvorené: 15.07.2022 09:20
Upravené: 15.07.2022 09:24

Udalosti

Zobraziť všetky udalosti

Інформація на допомогу Україні Basic Information in Help of Ukraine