Pomocná sila v kuchyni

Stredná odborná škola informačných technológií Ostrovského 1, Košice informuje o voľnom pracovnom mieste pomocná sila v kuchyni s nástupom september 2022.

Kvalifikačné predpoklady:

 • Nižšie stredné odborné vzdelanie
 • Stredné odborné vzdelanie
 • Úplné stredné odborné vzdelanie
 • Vyššie odborné vzdelanie

Osobnostné predpoklady:

 • odborná spôsobilosť
 • prax v školskom stravovaní
 • manuálna zručnosť
 • samostatnosť, zodpovednosť
 • spoľahlivosť

Iné požiadavky v súvislosti s obsadzovaným pracovným miestom:

 • bezúhonnosť
 • zdravotná spôsobilosť

Platové zaradenie a plat:
v zmysle ustanovení zákona č. 553/2003 Z.z. o odmeňovaní niektorých zamestnancov pri výkone práce vo verejnom záujme a o zmene a doplnení niektorých zákonov od 715,50 Eur brutto v závislosti od platovej triedy a odpracovaných rokov

Požadované doklady:

 • Žiadosť o prijatie do zamestnania
 • Profesijný životopis
 • Kópie dokladov o dosiahnutom vzdelaní
 • Súhlas so spracovaním osobných údajov podľa zákona č. 18/2018 Z. z. o ochrane osobných údajov a o zmene a doplnení niektorých zákonov

Žiadosti o prijatie do zamestnania so životopisom môžete posielať poštou alebo e-mailom na adresu skola@ostrovskeho.sk  do 12.08.2022. Kontaktovať budeme iba vybraných uchádzačov, ktorí spĺňajú kvalifikačné predpoklady a iné kritériá a požiadavky v súvislosti s obsadzovaným voľným pracovným miestom.

Autor/zdroj: SOŠIT, Ostrovského 1, Košice
Zverejnil: Ing. Peter Kupčík
Vytvorené: 05.08.2022 09:28
Upravené: 05.08.2022 09:31

Udalosti

Zobraziť všetky udalosti

Інформація на допомогу Україні Basic Information in Help of Ukraine