Kuchár

Riaditeľka SOŠ technickej a ekonomickej Jozefa Szakkayho – Szakkay József Műszaki és Közgadasági Szakközépiskola, Grešákova 1, Košice informuje o voľnom pracovnom mieste na pracovnú pozíciu kuchár s nástupom od 01.09.2022 na dobu určitú (zastupovanie počas materskej dovolenky) v Školskom internáte, Jedlíkova 11, Košice.

Zoznam požadovaných dokladov:
· písomná žiadosť o prijatie do zamestnania,
· profesijný životopis,
· kópie dokladov o ukončenom vzdelaní (výučný list, príp. maturitné vysvedčenie),
· kópia dokladu o odbornej spôsobilosti pre vykonávanie epidemiologických závažných činností pre prácu s potravinami,
· písomný súhlas uchádzača so spracovaním osobných údajov podľa zákona č. 18/2018 Z. z. o ochrane osobných údajov v znení neskorších predpisov,
· zdravotný preukaz.

Kvalifikačné predpoklady a predpoklady výkonu práce:
minimálne výučný list v odbore kuchár.

Dĺžka praxe:
min. 3 roky.

Osobnostné predpoklady:  
· schopnosť pracovať v kolektíve, zodpovednosť, spoľahlivosť,
· schopnosť pracovať samostatne.

GDPR:
Osobné údaje uchádzačov o pracovnú pozíciu budú spracúvané v súlade s čl. 6 ods. 1 písm. b) Nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) 2016/679 z 27. apríla 2016 o ochrane fyzických osôb pri spracúvaní osobných údajov a o voľnom pohybe takýchto údajov, ktorým sa zrušuje smernica 95/46/ES. V rámci predzmluvných vzťahov dochádza výlučne k vyhodnoteniu, či uchádzači o zamestnanie na základe získaných životopisov a poskytnutých údajov spĺňajú požiadavky organizácie na obsadzovanú pracovnú pozíciu. V prípade, ak by uchádzač neuspel pri získaní pracovného miesta uvedeného v tomto oznámení, avšak má záujem, aby ho organizácia v budúcnosti oslovila s pracovnou ponukou, účelom spracúvania osobných údajov takého uchádzača je evidencia vhodných potenciálnych uchádzačov o zamestnanie. Právnym základom pre toto spracúvanie je slobodný a jednoznačne udelený súhlas uchádzača so spracúvaním osobných údajov podľa článku 6 ods. 1 písm. a) GDPR. V prípade náhodne získaných a nepožadovaných osobných údajov, organizácia zabezpečuje ich bezodkladnú likvidáciu.

Voľné pracovné miesto je na dobu určitú (zastupovanie počas materskej dovolenky) od 01.09.2022.

Žiadosť o prijatie do zamestnania spolu s požadovanými dokladmi je potrebné zaslať elektronicky na e-mail: alica.cenka@ipari.sk alebo osobne na adresu: Školský internát, Jedlíkova 11, Košice.

Kontaktovať budeme len vybraných uchádzačov, ktorí spĺňajú nami uvedené predpoklady.

Kontaktná osoba:
Alica Cenká, vedúca ŠJ
e-mail: alica.cenka@ipari.sk

Autor/zdroj: Školský internát, Jedlíkova 11, Košice
Zverejnil: Ing. Peter Kupčík
Vytvorené: 23.05.2022 11:05
Upravené: 24.05.2022 16:06

Udalosti

Zobraziť všetky udalosti

Basic Information in Help of Ukraine