Administratívny pracovník na sekretariáte školy

Riaditeľka Gymnázia, Javorová 16, Spišská Nová Ves vyhlasuje výberové konanie na obsadenie voľného pracovného miesta: administratívny pracovník na sekretariáte školy

Dátum predpokladaného nástupu: 1. máj 2022

Kvalifikačné predpoklady:

Úplné stredné vzdelanie ekonomického zamerania.

Iné požiadavky:

 • prax v oblasti registratúry a archivácie dokumentov výhodou,
 • znalosť práce s PC - internet,  office – pokročilý,
 • zodpovednosť pri plnení pracovných úloh,  samostatnosť, iniciatívnosť, ochota ďalšieho vzdelávania,
 • samostatnosť, precíznosť, dôslednosť, flexibilita,
 • schopnosť zvládať záťažové situácie,
 • osobnostné a morálne predpoklady,
 • príjemné vystupovanie.

Požadované doklady:

 • žiadosť o prijatie do zamestnania,
 • overené fotokópie dokladov o ukončenom vzdelaní a kvalifikácii,
 • profesijný štruktúrovaný životopis s prehľadom o praxi,
 • písomný súhlas uchádzača so spracovaním osobných údajov

Platové podmienky:
Plat bude určený v súlade so zákonom č. 553/2003 Z. z. o odmeňovaní niektorých zamestnancov pri výkone práce vo verejnom záujme a o zmene a doplnení niektorých zákonov od 648,50€ v závislosti od platovej triedy a započítateľnej praxe.

Žiadosti o zamestnanie doručia uchádzači:

 • poštou v obálke s označením „Voľné pracovné miesto“ najneskôr do 8. apríla 2022 na adresu: Gymnázium, Javorová 16, Spišská Nová Ves
 • alebo e-mailom na adresu: skola@gjavsnv.edu.sk

Záujemcov o pracovnú pozíciu budeme pozývať na osobný pohovor.

Predpokladaný termín ukončenia výberového konania: 20. apríl 2022.

Bližšie informácie na tel. čísle školy 0948 612 526.

Autor/zdroj: PaedDr. Ingeborg Skalská
Zverejnil: Ing. Peter Kupčík
Vytvorené: 21.03.2022 08:05
Upravené: 24.05.2022 15:52

Udalosti

Zobraziť všetky udalosti

Basic Information in Help of Ukraine