Návrh VZN KSK z 26. októbra 2020 o používaní symbolov KSK, ktorým sa mení a dopĺňa VZN KSK č. 1/2002 o používaní symbolov KSK v znení VZN KSK č. 8/2008 a č. 5/2014

Návrh Všeobecne záväzného nariadenia Košického samosprávneho kraja z 26. októbra 2020 o používaní symbolov Košického samosprávneho kraja, ktorým sa mení a dopĺňa Všeobecne záväzné nariadenie Košického samosprávneho kraja č. 1/2002 o používaní symbolov Košického samosprávneho kraja v znení Všeobecne záväzného nariadenia Košického samosprávneho kraja č. 8/2008 a č. 5/2014.

Autor/zdroj: Archív KSK
Zverejnil: Ing. Peter Kupčík
Vytvorené: 09.10.2020 10:00
Upravené: 09.10.2020 11:17

Udalosti

Zobraziť všetky udalosti

Basic Information in Help of Ukraine ISO 27001