Návrh VZN KSK, ktorým sa mení VZN č. 18/2012

Návrh Všeobecne záväzného nariadenia Košického samosprávneho kraja, ktorým sa mení Všeobecne záväzné nariadenie Košického samosprávneho kraja č. 18/2012 o poskytnutí finančných prostriedkov na mzdy a prevádzku základným umeleckým školám, jazykovým školám a školským zariadeniam v znení neskorších predpisov.

Autor/zdroj: Archív KSK
Zverejnil: Ing. Peter Kupčík
Vytvorené: 27.11.2020 09:58
Upravené: 08.12.2020 14:35

Udalosti

Zobraziť všetky udalosti

Basic Information in Help of Ukraine ISO 27001