Prvý Svetový deň karcinómu pankreasu aj s európskou platformou

Karcinóm pankreasu je 13. najčastejším typom malígneho ochorenia, ale pre svoju zlú prognózu mu patrí vo vyspelých krajinách 4. miesto v počte úmrtí. Aj preto medzinárodné pacientske organizácie vyhlásili prvý Svetový deň karcinómu pankreasu a stanovili ho na 13.november 2014. Jeho cieľom je rôznymi aktivitami zvýšiť povedomie širokej verejnosti o tomto zákernom ochorení a podporiť výskum a pokrok v liečbe ochorenia.

Práve pri tejto príležitosti sa v Európskom parlamente 12. novembra 2014 uskutoční zakladajúci akt odborníkov, pacientov a politikov s cieľom vytvoriť platformu o karcinóme pankreasu a riešení tohto problému na európskej úrovni. Na vzniku platformy sa za Slovensko zúčastňuje aj náš popredný onkológ z Národného onkologického ústavu a zástupkyňa združenia onkologických pacientov Europacolon Slovensko.

Platforma zabezpečí systematické spojenie medzi európskymi príležitosťami a národnými potrebami a pomôže vytvoriť a nastaviť národné iniciatívy ako napríklad národný onkologický plán, informačné kampane, do ktorých sa majú zapájať aj neziskové organizácie, a ďalšie legislatívne a regulačné nástroje zamerané na priority vnútroštátnej politiky karcinómu pankreasu. Hlavné ciele platformy budú:
- zvyšovať povedomie o rastúcej hrozbe rakoviny pankreasu v rámci EÚ a na vnútroštátnej úrovni
- vytvoriť pracovnú skupinu venujúcu sa problematike karcinómu pankreasu, ktorá podporí zlepšenie zberu údajov, včasnejšej diagnostiky a štandardu starostlivosti o pacientov

S cieľom zapojiť aj Slovensko do riešení na národnej úrovni, sa na vzniku platformy v Bruseli zúčastní aj MUDr. Tomáš Šálek z Národného onkologického ústavu, ktorý je tiež prezidentom Slovenskej onkologickej spoločnosti a členom poradnej rady ESDO (Európskej spoločnosti digestívnej onkológie). Za onkologických pacientov bude našu krajinu zastupovať členka združenia Europacolon Slovensko PhDr. Patrícia Kramárová, ktorá má v tejto organizácii na starosti medzinárodné projekty.

Združeniu Europacolon SK sa darí úspešne zvyšovať povedomie o rakovine hrubého čreva, presadzovať jej skríning a pomáha pacientom s onkologickými chorobami tráviaceho traktu. Jeho zakladajúcimi členmi sú Patrik Herman, Jana Pifflová Španková a aj onkológ MUDr Tomáš Šálek.

MUDr. Tomáš Šálek: „Podľa nás, odborníkov, je dôležité podporiť výskum v oblasti diagnostiky a liečby a snažiť sa o definovanie vhodného markera pre efektívne zvýšenie včasného záchytu. Tieto ciele budeme definovať práve 12. novembra tohto roku spolu s expertmi v oblasti onkológie z ostatných krajín Európskej únie a predstavíme ich aj v Bruseli v komisii Európskeho parlamentu, s cieľom upriamiť pozornosť na túto problematiku aj v komunikácii s europoslancami zaoberajúcimi sa zdravotníctvom.

Jana Pifflová Španková, prezidentka pacientskeho združenia o.z. Europacolon Slovensko pripomína, že karcinóm pankreasu je veľmi vážne ochorenie, ktorému treba venovať pozornosť: „My sa stretávame s pacientmi, ktorí naň trpia, v našom centre podpory v Národnom onkologickom ústave v Bratislave a Východoslovenskom onkologickom ústave v Košiciach. Poskytujeme im najmä psychosociálnu pomoc. Radi by sme im však pomohli aj získať viac informácií o chorobe. Vo všeobecnosti sa o tejto chorobe vie málo, vítame preto túto platformu a myslíme si, že je dôležité aj všeobecne upriamiť pozornosť širokej verejnosti na tento závažný problém, s cieľom zvýšiť záchyt včasných štádií karcinómu pankreasu.“

Patrícia Kramárová, ktorá vedie medzinárodné projekty združenia Europacolon Slovensko, je zároveň epidemiologička: „Uvádza sa, že čiastočnou príčinou nízkej úrovne povedomia o tejto chorobe je nedostatočná pozornosť venovaná rakovine pankreasu. Preto prvým cieľom platformy aj nášho združenia bude zvyšovať povedomie o rakovine pankreasu, a tak pomôcť aj pacientom a ich blízkym. Verím, že z Bruselu si prinesieme mnoho nových podnetov.

Na potrebu vytvorenia platformy o karcinóme pankreasu a riešenia tohto problému na európskej úrovni upozornili dvaja členovia Európskeho parlamentu Philippe Juvin a Philippe de Backer prostredníctvom „European call to action“. Cieľom tejto platformy je tiež zhromaždiť zainteresovaných odborníkov, ktorí budú pracovať na konkrétnych a dosiahnuteľných iniciatívach.

 

Autor/zdroj: Jana Pifflová Španková, prezidentka o.z. Europacolon Slovensko
Zverejnil: Ing. Peter Kupčík
Vytvorené: 11.11.2014 16:00
Upravené: 23.05.2022 10:00

Udalosti

Zobraziť všetky udalosti

Basic Information in Help of Ukraine ISO 27001