V Spišskej Novej Vsi je jedna z najzelenších škôl na Slovensku

Košický samosprávny kraj zrealizoval na Strednej priemyselnej škole technickej rozsiahle vodozádržné opatrenia vrátane zelenej strechy či vegetačných stien. V príprave je aj najväčší rozvojový projekt v histórii školy, v rámci ktorého bude postavené nové centrum robotiky a inteligentných výrobných systémov.

Stredná priemyselná škola technická na Hviezdoslavovej ulici v Spišskej Novej Vsi úspešne ukončila projekt zameraný na zlepšenie klímy a životného prostredia. Na škole pribudlo sedem typov vodozádržných opatrení s celkovou plochou viac ako 7-tisíc m2. Škola má ako jedna z mála na Slovensku vybudovanú vegetačnú strechu, okrem toho bolo pod zemou inštalovaných šesť retenčných nádrží s celkovou kapacitou 202-tisíc litrov vody. Zachytenú zrážkovú vodu škola ďalej využíva na zavlažovanie školského parku, záhonov a iných zelených plôch.

„Architektonickým unikátom, ktorý zatiaľ nebol realizovaný na žiadnej škole na Slovensku, je akademické átrium s vegetačnými stenami, ktoré okrem estetickej funkcie prispievajú k zmierneniu vysokých teplôt. Okrem toho tu boli vybudované dažďové záhrady, jazierko, kvetinové záhony či pódium a lavičky na sedenie. Ide o najväčší projekt zameraný na vodozádržné opatrenia, ktoré sme doposiaľ na župnej škole realizovali, celkové náklady sa vyšplhali na 1 345 000 eur. Vďaka zrealizovaným zeleným opatreniam dnes táto škola patrí medzi najzelenšie na Slovensku,“ povedal predseda Košického samosprávneho kraja Rastislav Trnka.   

Výraznou zmenou prešli aj asfaltové plochy v areáli školy, ktoré boli nahradené vegetačnými a vodopriepustnými. Sú šetrnejšie k životnému prostrediu a pomáhajú zmierňovať negatívne dôsledky zmeny klímy. Vybudované boli aj podpovrchové vsaky a pribudlo nové osvetlenie. „Benefit týchto zelených opatrení, ktoré boli na našej škole zrealizované, je obrovský. Okrem toho, že projekt prispeje k skvalitneniu pracovných aj výchovno-vzdelávacích podmienok, má edukatívny charakter a pozitívny dopad na zlepšenie klímy. Vďaka zásahom, ktoré sme zrealizovali, nebude dochádzať ani k prehrievaniu školských objektov. Zelené zóny môžeme využívať na externé vyučovanie či oddych,“ uviedol riaditeľ školy Ladislav Ruttkay.

Projekt s názvom Realizácia vodozádržných opatrení na Strednej priemyselnej škole technickej v Spišskej Novej Vsi odštartoval ešte v roku 2020, kedy škola požiadala o nenávratný finančný príspevok z Ministerstva životného prostredia SR a vypracovala projektovú dokumentáciu. Samotné stavebné práce sa začali o dva roky neskôr, kedy boli schválené potrebné finančné prostriedky. Zo zdrojov Kohézneho fondu EÚ a Štátneho rozpočtu SR získala škola takmer 800 000 eur, ďalších približne 550 000 eur poskytol Košický samosprávny kraj. Práce boli ukončené v závere minulého roka, aktuálne škola odprezentovala zrealizované opatrenia verejnosti.

Okrem vodozádržných opatrení škola vo štvrtok 23. mája predstavila aj ďalšie projekty, ktoré zrealizovala v rokoch 2020 až 2023 a ktoré boli financované z prostriedkov Európskej únie, rozpočtu Košického samosprávneho kraja a štátneho rozpočtu. Medzi najväčšie z nich patril aj projekt Strojárstvo, elektrotechnika a robotika bližšie k žiakom a praxi, v ktorom bolo zmodernizované technické vybavenie školy vo výške takmer 660 000 eur. V rámci ďalšieho projektu Priemysel 4.0 a inteligentné technológie boli zakúpené nové priemyselné a kolaboratívne roboty, programovateľný modulárny výrobný systém, CNC obrábacie stroje a vybudované bolo moderné laboratórium elektrotechniky. Celkové náklady projektu sa vyšplhali na 440 000 eur. Okrem zelenej strechy kraj vyčlenil finančné prostriedky aj na stavebné práce na fasádach ďalších dvoch školských budov, práce sa vyšplhali na 390 000 eur.

Košický samosprávny kraj chce pokračovať v skvalitnení vzdelávania na tejto škole. „Aktuálne preto pripravujeme najväčší rozvojový projekt v histórii školy, v rámci ktorého bude postavené nové vzdelávacie a prezentačné centrum robotiky a inteligentných výrobných systémov. Hodnota tohto projektu spočíva nielen vo výstavbe novej budovy, ale najmä v inštalácii najnovších technológií v oblasti automatizácie a robotiky,“ uviedol župan Trnka. Na výstavbu nového vzdelávacieho centra má škola v súčasnosti pripravenú projektovú dokumentáciu.

Autor/zdroj: Archív KSK
Zverejnil: Mgr. Andrea Štefanová
Vytvorené: 23.05.2024 10:49
Upravené: 23.05.2024 11:17

Udalosti

Zobraziť všetky udalosti

Basic Information in Help of Ukraine ISO 27001