Národný workshop „Zmena klímy a ako ďalej?“ priniesol ďalšie stratégie pri riešení zmeny klímy

Cieľom stretnutia bolo oboznámiť sa s adaptačnými stratégiami na zmenu klímy na regionálnej a miestnej úrovni.

Dôsledky zmeny klímy sú už pár desaťročí medializované na globálnej úrovni, no neobíde ani štáty a regióny tu, v „srdci Európy“. V Košickom regióne prognózy predpokladajú tempo rastu priemernej ročnej teploty do roku 2030 až o 2 až 4 °C. Zároveň sa očakáva aj nárast počtu tropických dní, a to o 1 až 10 dní v roku. Odhady nie sú priaznivé aj pri vývoji zrážkovej činnosti. Vo Východoslovenskej nížine majú dažďové zrážky poklesnúť o takmer 15 %.

Na tieto témy diskutovali na národnom workshope „Zmena klímy a ako ďalej?“ v hoteli Yasmin, ktorého cieľom bolo oboznámiť sa s vybranými adaptačnými stratégiami na zmenu klímy a o krokoch vedúcich k ich realizácii  na regionálnej úrovni (Košický kraj) a na miestnej úrovni (Zvolen, Košice). Zainteresované strany tiež získali aktuálne informácie o súčasných adaptačných procesoch na Slovensku, vrátane možnosti získania finančných prostriedkov na realizáciu konkrétnych opatrení. Slovensko sa od roku 2014 riadi vypracovanou „Stratégiou adaptácie Slovenskej republiky na zmenu klímy“, ktorá obsahuje konkrétne kroky a postupy pre prispôsobenie alebo zlepšenie meniacej sa klímy. Košický kraj sa riadi „Adaptačnou stratégiou na dôsledky zmeny klímy v Košickom kraji“ od roku 2020 a je vypracovaná ako regionálne „spodrobnenie“ národnej adaptačnej stratégie. „V Košickom kraji už od roku 2018 realizujeme „Program obnovy krajiny“, ktorý je našou „zelenou vlajkovou loďou“. Doposiaľ sme zrealizovali bezmála 100 zelených opatrení zameraných na zadržanie vody v krajine, ochranu a obnovu biodiverzity. Miestni obyvatelia, ktorým vyššie popísané zmeny klímy nie sú ľahostajné, sa zapojili do činnosti „Vodných rád“, ktoré pomáhajú realizovať opatrenia na zlepšenie klímy v obciach a mestách. Vypracovali sme aj „Katalóg zelených opatrení“, ktorý stručne prezentuje vhodné revitalizačné opatrenia pre inšpiráciu miestnych obyvateľov,“ uviedol predseda Košického samosprávneho kraja Rastislav Trnka.

Národný workshop organizuje Košický samosprávny kraj a Agentúra na podporu regionálneho rozvoja Košice, n.o. za finančnej podpory „Dohovoru starostov a primátorov miest Európskej únie“, Košického samosprávneho kraja a projektu podporeného z grantov EHP a štátneho rozpočtu SR (projekt CLIMADAM).

Autor/zdroj: Archív KSK
Zverejnil: Ing. Peter Kupčík
Vytvorené: 17.05.2023 11:40
Upravené: 15.01.2024 13:14

Udalosti

Zobraziť všetky udalosti

Basic Information in Help of Ukraine ISO 27001