Zmeny pri poskytovaní lekárskej služby prvej pomoci (ďalej len „LSPP“) v okrese GELNICA

Košický samosprávny kraj, odbor zdravotníctva a sociálnych vecí s účinnosťou k 31.05.2015 ruší poskytovateľovi LSPP pre dospelých PRO VITAE, n.o. Všeobecná nemocnica Gelnica (na základe jeho žiadosti), povolenie na prevádzkovanie ambulancie lekárskej služby prvej pomoci pre dospelých.

Vzhľadom na skutočnosť, že o vydanie povolenia na prevádzkovanie LSPP pre dospelých v okrese Gelnica nepožiadal žiadny iný subjekt, Košický samosprávny kraj pristúpil k prerozdeleniu zdravotného obvodu LSPP pre dospelých v okrese Gelnica medzi poskytovateľov LSPP Spišská Nová Ves, spol. s r.o. a Nemocnica Krompachy, spol. s r.o. a to tak, aby dopad zániku LSPP pre dospelých v Gelnici bol na obyvateľov okresu Gelnica čo najmenší. Obyvatelia väčšiny okresu Gelnica budú mať LSPP pre dospelých s účinnosťou od 1.6.2015 zabezpečenú prostredníctvom poskytovateľa Nemocnica Krompachy, spol. s r.o., okrem obcí Henclová, Nálepkovo, Švedlár, Stará Voda a Závadka, ktoré budú z hľadiska lepšej geografickej dostupnosti pridelené do zdravotného obvodu poskytovateľa LSPP Spišská Nová Ves, spol. s r.o.. Poskytovateľov všeobecnej ambulantnej starostlivosti pre dospelých, ktorí majú zákonnú povinnosť vykonávať LSPP a ktorí poskytujú zdravotnú starostlivosť pre dospelých v okrese Gelnica, zaradí Košický samosprávny kraj s účinnosťou od 1.6.2015 do rozpisu LSPP pre dospelých na ambulanciách LSPP pre dospelých u vyššie uvedených poskytovateľov LSPP.

Autor/zdroj: Archív KSK
Zverejnil: Jozef Andrejko
Vytvorené: 14.05.2015 06:00
Upravené: 22.12.2021 09:57

Udalosti

Zobraziť všetky udalosti

Basic Information in Help of Ukraine ISO 27001