V budove Úradu KSK pribudol AED defibrilátor

Zamestnanci úradu prešli školením, počas ktorého sa naučili ako správne podať prvú pomoc a použiť AED defibrilátor.

Vedeli ste, že každou minútou od náhleho zastavenia obehu bez podania resuscitácie klesá šanca na prežitie o 10 – 15 %? Aký bude ďalší osud života človeka závisí od vašej reakcie práve v týchto prvých minútach. Záchranná služba nemusí byť hneď za rohom, a preto je dobré byť vždy pripravený.

Dobrovoľnícke centrum Košického kraja, v snahe zabezpečiť bezpečie a zdravie svojich zamestnancov, návštevníkov a verejnosti, umiestnilo v priestoroch Úradu Košického samosprávneho kraja zariadenie, ktoré môže zachrániť životy - AED defibrilátor. Zamestnancom aj verejnosti je prístupný v prízemí budovy Úradu KSK, oproti vrátnici, v čase od 7:00 do 19:00. Najbližšie AED prístroje v okolí úradu sa nachádzajú na Hlavnej ulici v OC Urban, v Stredisku sociálnej pomoci mesta Košice na Garbiarskej ulici a na fasáde príjmu Vysokošpecializovaného odborného ústavu geriatrie sv. Lukáša v Košiciach na Strojárenskej ulici. Zamestnanci úradu sa zároveň zúčastnili školenia, počas ktorého si zopakovali zásady správneho podania prvej pomoci, resuscitácie a vyskúšali si používanie AED defibrilátora na figuríne.

AED defibrilátor je elektronické zariadenie, ktoré slúži na poskytnutie laickej prvej pomoci pri náhlej zástave obehu. Jeho význam spočíva v rýchlom a efektívnom zvrátení vážneho stavu, akým je napr. komorová fibrilácia, pri ktorej sa komory chvejú a srdce nefunguje ako pumpa. Bez rýchlej intervencie môže dôjsť k náhlej zástave obehu až smrti. AED defibrilátor je vybavený samolepiacimi elektródami, ktoré monitorujú srdcový rytmus postihnutého jedinca. Defibrilátor zmonitoruje elektrickú aktivitu srdca a automaticky vyhodnotí potrebu podať výboj. Ak je to potrebné, dodá defibrilačný výboj, a za pomoci resuscitácie môže obnoviť efektívnu činnosť a obnoviť krvný obeh. Včasná resuscitácia a použitie defibrilátora zvyšujú prežitie pacientov až na 49 – 75 %.

Mapu so všetkými dostupnými AED defibrilátormi a viac informácií o podaní prvej pomoci nájdete na stránke www.155.sk.

Autor/zdroj: Archív KSK
Zverejnil: Ing. Peter Kupčík
Vytvorené: 15.05.2023 11:03
Upravené: 15.01.2024 13:10

Udalosti

Zobraziť všetky udalosti

Basic Information in Help of Ukraine ISO 27001