Košická župa bude rokovať za zachovanie detskej pohotovosti v Kráľovskom Chlmci

Podľa župana Rastislava Trnku stiahnutie lekárov z Medzibodrožia do Trebišova či Michaloviec situáciu nevyrieši, pacientom sa zhorší dostupnosť zdravotnej starostlivosti.

V Košickom kraji funguje v súčasnosti sedem ambulancií pevných bodov pre ambulancie pevnej ambulantnej pohotovostnej služby (APS) pre deti a dorast. A to pre okresy Košice, Košice-okolie, Michalovce, Rožňava, Spišská Nová Ves, Trebišov a Kráľovský Chlmec. Ministerstvo zdravotníctva už rozhodlo o zrušení detskej pohotovosti v Moldave nad Bodvou, ktorá však nebola otvorená a teda neposkytovala zdravotnú starostlivosť pre pacientov. Podľa vyhlášky rezortu zdravotníctva by mala byť od 2. 7. 2024 zrušená detská pohotovosť pre okres Košice-okolie. Keďže pre okresy Košice a Košice-okolie sú v súčasnosti dve pohotovosti a obidve sa nachádzajú v Košiciach, pacienti by zmenu nemali pocítiť.

Od 2. 11. 2024 by malo dôjsť k zrušeniu spádovej oblasti v Kráľovskom Chlmci. Pacienti by po zrušení tejto APS museli za zdravotnou starostlivosťou dochádzať do Michaloviec alebo Trebišova. „Košický samosprávny kraj  nesúhlasí s rušením tejto ambulantnej pohotovostnej služby, pretože na stretnutí  s kolegami županmi v našom kraji sme sa dohodli na ďalších spoločných krokoch. Dištancujeme sa preto od vyjadrení ministerstva, že samosprávne kraje vrátane košickej župy súhlasili s týmito zmenami. Múdrejší budeme po rokovaní s ministrom zdravotníctva, avšak, nesúhlasíme s tým, ako sa to celé komunikuje smerom navonok. V Košickom kraji sa majú rušiť tri APS – v Moldave nad Bodvou, ktorá nefunguje, v Košiciach, kde sa to dá zabezpečiť aj inak. No najväčší problém je v Kráľovskom Chlmci, kde je slabšia dostupnosť a značná vzdialenosť do Trebišova i Michaloviec. Okrem toho pri tejto ambulantnej pohotovostnej službe treba brať do úvahy aj jazykovú otázku, keďže v iných nemocniciach v kraji sa občania s maďarskou národnosťou môžu mať problém dorozumieť, “ uviedol košický župan Rastislav Trnka.

Rušenie APS v Medzibodroží a stiahnutie lekárov do Trebišova či Michaloviec situáciu totiž podľa predsedu KSK nevyrieši.  Samosprávne kraje Slovenska SK8 preto uvítali, že ministerstvo zdravotníctva prejavilo vôľu rokovať a verí, že dôjde k dohode, a teda k zachovaniu detskej pohotovosti v Kráľovskom Chlmci.

Autor/zdroj: Archív KSK
Zverejnil: Ing. Peter Kupčík
Vytvorené: 20.06.2023 15:47
Upravené: 11.01.2024 14:50

Udalosti

Zobraziť všetky udalosti

Basic Information in Help of Ukraine ISO 27001