Župa chce v najbližších troch rokoch prilákať do ambulancií v kraji viac lekárov

Košický samosprávny kraj vypracoval 8 krokov, ktoré povedú k zlepšeniu ambulantnej zdravotnej starostlivosti na území kraja.

Nedostatok lekárov v ambulanciách, ich vysoký vek, ale aj absencia špecialistov – to sú hlavné oblasti v ambulantnej zdravotnej starostlivosti, ktoré sa chystá zlepšiť Košický samosprávny kraj. Projekt na rozvoj zdravotníctva plánuje spustiť už začiatkom budúceho roka, opatrenia by mali byť zavádzané v najbližších troch rokoch.

„Približne 55 percent pediatrov a takmer 47 percent všeobecných lekárov pre dospelých v ambulanciách v Košickom kraji má viac ako 61 rokov. Máme nedostatok špecialistov v diabetológii, endokrinológii, chýbajú nám klinickí onkológovia, pediatrickí neurológovia, pneumológovia, nedostatok je aj imuno-alergológov či internistov. To všetko sa deje v situácii, kedy viac ako 2 000 lekárov v nemocniciach podáva hromadné výpovede. Aby sa nedostatok ambulantných lekárov neprejavil vo vyššej záťaži na nemocnice, vypracovali sme plán, vďaka ktorému chceme v rokoch 2023-2026 zlepšiť situáciu v ambulantnej zdravotnej starostlivosti. Na župe chceme motivovať najmä mladých začínajúcich lekárov, aby zostali žiť v kraji a začali pracovať v našich ambulanciách. Tieto kroky povedú k celkovému skvalitneniu zdravotnej starostlivosti v Košickom kraji,“ povedal predseda Košického samosprávneho kraja Rastislav Trnka.

Už začiatkom roka 2023 by mohlo Zastupiteľstvo KSK rokovať o novej dotačnej schéme pre mladých, a začínajúcich lekárov. Nových lekárov, ktorí sa zaviažu odpracovať v ambulancii v kraji určité obdobie, chce kraj motivovať náborovým príspevkom. Finančne by si prilepšili aj lekári po absolvovaní atestácie. Vďaka pripravovanému všeobecne záväznému nariadeniu by kraj takéto prostriedky vyčlenil zo svojho rozpočtu. Župe pomôže, ak bude môcť v pilotnej fáze projektu podporiť aspoň 10 poskytovateľov zdravotnej starostlivosti.

„Mnohí absolventi našich stredných škôl odchádzajú študovať na univerzity v zahraničí a žiaľ, často tam zostávajú aj pracovať. Na župe hľadáme možnosti, ako motivovať k príchodu do kraja absolventov zahraničných lekárskych fakúlt, a to nielen občanov Slovenska. Plánujeme vytvoriť agentúru aj krajský zdravotnícky personálno-informačný bod, ktorý by sa venoval náboru lekárov zo zahraničia a slovenským lekárom zo zahraničia návrat do kraja čo najviac uľahčil. Úlohou agentúry by malo byť zabezpečenie administratívy, ktorá sa viaže na príchod lekárov zo zahraničia, doslova na kľúč. Pomôžeme napríklad so zabezpečením iniciálnych pohovorov, s uznaním dokladov o vzdelaní, intenzívnou jazykovou prípravou, absolvovaním doplňujúcej lekárskej skúšky, jazykovej skúšky či získaním povolenia na pobyt. Už počas štúdia sa chceme zamerať aj na budúcich lekárov, ktorí študujú na slovenských lekárskych fakultách,“ vysvetlil župan Trnka.  

Jedným z dôvodov, prečo lekárom chýba motivácia zostať pracovať v Košickom kraji, je nedostatok vhodných ambulantných priestorov, ale aj financií na ich vybavenie. Z toho dôvodu Košický samosprávny kraj na celom svojom území monitoruje lokality, kde by mohli vzniknúť takzvané Centrá zdravia KSK. V praxi by sa v nich sústreďovali 2 až 4 vybavené ambulancie, ktoré uľahčia lekárom štart a pomôžu zlepšiť situáciu v regiónoch so slabšou dostupnosťou ambulantnej starostlivosti.

Vzniknúť by mohlo približne 15 nových alebo zrekonštruovaných centier, a to i v spolupráci s obcami alebo mestami. Možnosti na financovanie ponúka už rozbehnutý projekt Catching up, v ktorom župa spája sily s Európskou komisiou a Svetovou bankou, ale aj iné schémy eurofondov, rozpočet KSK či spolufinancovanie miest a obcí. Pri každom z plánovaných Centier zdravia KSK ráta župa aj s lekárňou. Okrem toho plánuje kraj založiť i vlastné s. r. o., vďaka čomu by vznikol krajský poskytovateľ zdravotnej starostlivosti a krajský poskytovateľ lekárenskej starostlivosti. Takýto poskytovatelia by mohli v budúcnosti zabezpečovať i ambulantnú a lekárenskú pohotovostnú službu.

Košický samosprávny kraj ráta s realizáciou opatrení v rokoch 2023-2026. O prvých z nich by mohlo Zastupiteľstvo Košického samosprávneho kraja rokovať už v prvom kvartáli budúceho roka.

 

 

Autor/zdroj: Archív KSK
Zverejnil: Ing. Peter Kupčík
Vytvorené: 24.10.2022 10:45
Upravené: 27.01.2023 15:25

Udalosti

Zobraziť všetky udalosti

Basic Information in Help of Ukraine ISO 27001