Výsledky kontrol potvrdili, že väčšina ambulantných lekárov v kraji riadne ordinuje

Košický samosprávny kraj neinicioval ani nevykonával kontroly v ambulanciách všeobecných lekárov. Bol požiadaný iba o súčinnosť pri vyžiadaní informácií zo strany Polície SR.

Vo štvrtok 4. marca realizovala Polícia SR vo viacerých okresoch Košického kraja preventívne kontroly v ambulanciách všeobecných lekárov, ktorých cieľom bolo zistiť, koľko lekárov v súčasnosti riadne ordinuje. Požiadavka vzišla z rokovania Krízového štábu Okresného úradu Košice-okolie, na ktorom Operačné stredisko záchrannej zdravotnej služby informovalo, že na linke 155 sa množia telefonáty pacientov, ktorí sa nevedia dovolať svojim ambulantným lekárom. Košický samosprávny kraj poskytol polícii súčinnosť pri vyžiadaní zoznamu ambulantných lekárov, miestach výkonu ich práce a ordinačných hodinách.

„Tieto kontroly sa nekonali na základe iniciatívy Košického samosprávneho kraja, polícii sme poskytli súčinnosť, ktorá sa týkala vyžiadania informácií. Zároveň tieto kontroly boli iba preventívneho charakteru. Ich cieľom bolo preveriť, prípadne vyvrátiť dezinformácie o tom, že ambulantní lekári v Košickom kraji riadne neordinujú. Vážime si prácu ambulantných lekárov a vnímame zvýšený nápor na ich ambulancie v čase pandémie. Je pochopiteľné, že nie je v kapacitách ambulancií fyzicky vyšetrovať pacientov a zároveň v plnej miere obsluhovať telefonické linky,“ uviedol lekár samosprávneho kraja René Hako.

Polícia predložila informácie z preventívnych kontrol lekárovi samosprávneho kraja, ktorý ich vyhodnocoval. Celkovo bolo vykonaných 339 preventívnych kontrol v ambulanciách všeobecných lekárov. Na základe výsledkov bolo zistené, že 2,6 percent týchto lekárov malo nahlásenú neprítomnosť z dôvodu dovolenky, zástup v ambulancii však bol zabezpečený. Ďalších 0,3 percent lekárov bolo v karanténe a 0,6 percent lekárov nebolo počas výkonu kontroly v ambulancii z nezisteného dôvodu. Väčšina všeobecných lekárov v Košickom kraji, konkrétne 96,5 percent, v čase kontroly riadne ordinovala. Poskytovatelia zdravotnej starostlivosti tak v drvivej väčšine prípadov riadne ordinujú, dodržujú predpísané ordinačné hodiny a zabezpečujú zdravotnú starostlivosť svojim pacientom.

 

Autor/zdroj: JUDr. Anna Terezková
Zverejnil: Jozef Andrejko
Vytvorené: 12.03.2021 13:00
Upravené: 02.02.2022 16:09

Udalosti

Zobraziť všetky udalosti

Basic Information in Help of Ukraine ISO 27001