Na prenájom priestorov lekárňam v župných poliklinikách bude vypísaná súťaž

Súčasné nájomné zmluvy so spoločnosťami, ktoré prevádzkujú lekárne, budú ukončené. Dostupnosť lekárenských služieb bude zachovaná.

Košický samosprávny kraj vyhlási obchodnú verejnú súťaž na prenájom priestorov lekárňam v budovách župných polikliník. Ide o lekárne v zdravotníckych zariadeniach Jazero, Juh, Sever, Východ a v Starom meste v Košiciach. Súčasné nájomné zmluvy na prenájom týchto nebytových priestorov budú ukončené. V pondelok 29. júna o tom rozhodlo Zastupiteľstvo Košického samosprávneho kraja. „Som rád, že poslanci podporili zámer vypovedať súčasné nájomné zmluvy, ktoré neboli uzatvorené v súlade so zákonom a rovnako netransparentne boli predlžované dodatkami. Kraj však má povinnosť pri uzatváraní takýchto zmlúv vytvárať súťažné prostredie bez toho, aby presadzoval záujem konkrétnych súkromných spoločností. V prvom kroku teda budú ukončené súčasné nájomné zmluvy s firmami, ktoré prevádzkujú lekárne. Následne vyhlásime otvorenú súťaž, do ktorej sa bude môcť prihlásiť každý, teda aj lekárnici, ktorí doposiaľ v priestoroch fungovali,“ povedal predseda Košického samosprávneho kraja Rastislav Trnka.  

V súčasnosti funguje v budovách piatich polikliník, ktoré vlastní kraj, jedenásť lekární. Ich celkové ročné nájomné predstavuje 270 106 eur, pričom ich ročné tržby sa pohybujú na úrovni 14 500 000 eur. „Našou povinnosťou ako poslancov Košického samosprávneho kraja je zveľaďovať majetok kraja a zastupovať záujmy občanov. Doteraz sa len predlžoval stav, ktorý nebol výhodný pre kraj, keďže sú tu argumenty, že lekárne neplatia komerčný nájom. Trhovú cenu vieme zistiť len vyhlásením otvorenej súťaže. Verím, že vďaka nej vygenerujeme cenu nájmu, ktorá zodpovedá trhovým cenám,“ povedal poslanec Košického samosprávneho kraja Rastislav Javorský.

Nájomné zmluvy župa vypovie tak, aby bola zachovaná dostupnosť lekárnických služieb a aby si pacienti, ktorí prichádzajú do polikliník, vedeli vybrať predpísané lieky. Nájomné, ktoré župa vyberie, chce použiť na spolufinancovanie rekonštrukcií týchto zdravotníckych zariadení. Obnovu polikliník chce kraj realizovať formou viaczdrojového financovania, teda formou EPC projektov a prostredníctvom zvýšeného nájmu. Výhodou takejto formy financovania je, že nezaťaží dlhovú službu kraja ani krajský rozpočet. „Na rekonštrukciu budov polikliník potrebujeme najmenej šesť miliónov eur. Zdravotnú starostlivosť chceme poskytovať vo vyhovujúcich, kvalitných a moderných zdravotníckych zariadeniach, čo by sa touto investíciou podarilo zrealizovať,“ dodal Trnka.

Pri ukončení nájomných zmlúv bude kraj posudzovať zhodnotenie prenajatých priestorov a podmienky, za akých do nich lekárnici investovali.

Autor/zdroj: JUDr. Anna Trezková
Zverejnil: Jozef Andrejko
Vytvorené: 29.06.2020 15:21
Upravené: 22.12.2021 11:14

Udalosti

Zobraziť všetky udalosti

Basic Information in Help of Ukraine ISO 27001