Košický kraj testuje zamestnancov v zariadeniach sociálnych služieb

Testovanie zabezpečuje župa svojpomocne PCR testami. V priebehu najbližších dní pretestuje dokopy 1 200 zamestnancov zariadení sociálnych služieb.

Košický samosprávny kraj začal s testovaním zamestnancov zariadení sociálnych služieb, ktorých je zriaďovateľom. V pondelok 27. apríla bolo pretestovaných 164 zamestnancov župných zariadení Jasanima a Subsidium v Rožňave.

„Testovanie realizujeme PCR testami, ktoré sú najpresnejšie, pretože testujú prítomnosť vírusu COVID-19 v organizme. Ostatné testy, vrátane rýchlotestov, vedia zachytiť iba prítomnosť protilátok, ktoré má vytvorené človek, ktorý už prekonal vírus. Z tohto pohľadu sú v danej fáze prevencie PCR testy spoľahlivejšie,“  informoval predseda Košického samosprávneho kraja Rastislav Trnka. Košická župa realizuje diagnostické testy na kvalitatívnu detekciu koronavírusu pomocou metódy PCR odobratím vzorky z nosa a hrdla.

Košický kraj zatiaľ testuje zamestnancov krajských zariadení sociálnych služieb. Po Rožňave bude v utorok 28. apríla testovaný personál zariadení Harmonia a Lidwina v Strážskom, kde dokopy pracuje 142 zamestnancov.

„Nakoľko klienti našich domovov sociálnych služieb nevychádzajú mimo areál zariadení a neprijímame ani nových klientov, testujeme zatiaľ zamestnancov, ktorí majú kontakt s externým prostredím. V prípade, ak sa u niektorého zamestnanca potvrdí koronavírus, testovaním prejdú aj všetci klienti. Každé zariadenie má pripravené izolačné izby, kde budú presunutí klienti s ochorením. Okrem toho máme vyčlenené aj dve prázdne zariadenia sociálnych služieb, ktoré môžu slúžiť na karanténne účely,“ dodal Trnka.

Testovanie zamestnancov zariadení sociálnych služieb realizuje Košický kraj v spolupráci s Lekárskou fakultou Univerzity Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach, ktorá bude odobratý biologický materiál vyhodnocovať. V priebehu tohto týždňa vie župa takto otestovať približne 300 ľudí, časom by sa počet testovaní mal zvyšovať.

Košický kraj je zriaďovateľom 13 zariadení sociálnych služieb s kapacitou pre 1 800 klientov, pracuje v nich 1 200 zamestnancov. Opatrenia v tejto najrizikovejšej skupine ľudí začal prijímať skôr ako štát. Zároveň prijala župa niektoré opatrenia omnoho prísnejšie, ako sú nariadené z národnej úrovne.

Ako prvé boli zakázané návštevy vo všetkých župných zariadeniach sociálnych služieb a nariadený bol sprísnený hygienicko-epidemiologický režim. Kraj pozastavil poskytovanie ambulantných a týždenných foriem pobytu a ako jeden z mála zriaďovateľov pozastavil prijímanie nových klientov. Pre každé zariadenie sociálnych služieb bol vypracovaný krízový plán, práve pre prípad výskytu nákazy. Zamestnanci sa v týchto zariadeniach striedajú v tzv. pracovných tímoch. Ak by sa COVID – 19 potvrdil u niektorého zamestnanca, k dispozícii bude ďalší tím, ktorý bude schopný vykonávať pracovnú činnosť, a teda postarať sa o klientov. Do každého zariadenia boli distribuované ochranné pomôcky pre personál aj pre klientov zariadení. Zamestnanci sú na pracovisku povinní nosiť ochranné rúško. Z dôvodu, že v súčasnosti nie sú poskytované ambulantné a týždenné formy pobytu, DOMKO v Košiciach a ANIMA v Michalovciach sú aktuálne prázdne. V prípade, ak by sa koronavírus vyskytol v niektorom zo sociálnych zariadení, tieto budovy budú slúžiť na karanténne účely.

Autor/zdroj: JUDr. Anna Terezková
Zverejnil: Jozef Andrejko
Vytvorené: 27.04.2020 14:15
Upravené: 23.12.2021 10:04

Udalosti

Zobraziť všetky udalosti

Basic Information in Help of Ukraine ISO 27001