Košický kraj od 1. apríla ruší spádové územia pre zubné pohotovosti

Župa od nových pravidiel očakáva spravodlivejší systém financovania zubných pohotovostí. Pacient túto zmenu nepocíti.

Košický samosprávny kraj (KSK) od 1. apríla 2020 ruší spádové územia pre zubné pohotovosti. K rozhodnutiu dospel po konštantnom tlaku poskytovateľov na prehodnotenie systému. „Župa si od nových pravidiel sľubuje spravodlivejšie financovanie zubno-lekárskej pohotovostnej služby. Čo je dôležité, pacienti túto zmenu nepocítia. Naďalej budú mať možnosť v rámci princípu slobodnej voľby navštíviť ktoréhokoľvek poskytovateľa v kraji, v rámci jeho schválených ordinačných hodín,“ uviedol predseda KSK Rastislav Trnka.

Kým v ambulantnej pohotovostnej službe sú legislatívne presne určené kritériá a vysúťažený organizátor služby má jasne definované spádové územie (zväčša okres, prípadne okresy), pre zubno-lekársku pohotovostnú službu platia iné pravidlá. Zatiaľ čo povolenia pre ambulantné pohotovostné služby vydáva Ministerstvo zdravotníctva SR, povolenia na prevádzkovanie poskytovateľov zubných pohotovostí sú v rukách samosprávnych krajov.

Kraj naráža na to, že zákon taxatívne nevymedzuje spádové územie pre zubné pohotovosti. Avšak jednou zo zložiek ich financovania, tzv. paušálu, je koeficient na počet obyvateľov v danom spáde. To medzi poskytovateľmi služby spôsobuje nezhody a nároky na čím väčší spád. V minulosti sa predmetné spády krajom určili z toho dôvodu, aby zdravotné poisťovne, ktoré predmetný paušál vyplácajú, mali zjednodušenú pozíciu.

Na prehodnotenie určených spádových území kraj permanentne vyzývali samotní poskytovatelia zubno-lekárskej pohotovostnej služby. Košický samosprávny kraj, ktorý poskytovateľov nefinancuje usúdil, že spravodlivý systém odmeňovania nemôže byť založený na administratívnom rozhodnutí. Poskytovateľov zubných pohotovostí budú naďalej financovať zdravotné poisťovne, pričom na úhradu jednej zo zložiek, tzv. paušálu, si budú musieť nájsť nový, vhodný spôsob výpočtu. V rámci neho by mali zohľadniť najmä materiálno-technické, personálne vybavenie poskytovateľov, ponúkané služby, počet ošetrených pacientov, dĺžku ordinačných hodín počas ktorých sú k dispozícii pacientom, spokojnosť pacientov ako aj ďalšie zvolené kritériá. 

V Košickom kraji v súčasnosti pôsobia traja poskytovatelia zubno-lekárskej pohotovostnej služby: DUTY-DENT, spol. s r.o. na Toryskej 1 v Košiciach; Akadémia Košice, n.o. na Bačíkovej 7 v Košiciach a SALVETE, s.r.o. na Kostolnom Námestí 5/10 v Michalovciach.  

Autor/zdroj: JUDr. Anna Terezková
Zverejnil: Jozef Andrejko
Vytvorené: 23.03.2020 16:48
Upravené: 22.12.2021 11:09

Udalosti

Zobraziť všetky udalosti

Basic Information in Help of Ukraine ISO 27001