Košický kraj má v pláne projekt obnovy župných polikliník, spustí súťaž

Okrem získania finančných prostriedkov potrebných na rekonštrukciu budov polikliník dôjde k zosúladeniu nájomných zmlúv s platnou legislatívou. Župa otvorí súťaž aj pre aktuálnych nájomcov lekární.

Košický samosprávny kraj chce obnoviť budovy piatich zdravotníckych zariadení, ktoré má v majetku. Ide o zariadenia, ktoré slúžia ako polikliniky v mestských častiach Jazero, Juh, Sever, Východ a Staré mesto v Košiciach.

V súčasnosti má v týchto priestoroch uzatvorené nájomné zmluvy s krajom 11 lekární. Uzatvárané boli v minulosti bez obchodnej verejnej súťaže, vo väčšine prípadov na dobu piatich rokov. „Košický samosprávny kraj má od roku 2009 povinnosť podľa zákona o majetku vyšších územných celkov vytvárať súťažné prostredie. Tieto zmluvy však boli uzatvárané bez súťaže alebo iného transparentného výberu a následne rovnakým spôsobom boli predlžované dodatkami. Takýto postup uzatvárania zmlúv opakovane kritizuje aj nezávislá mimovládna organizácia Transparency International Slovensko, ktorá zauditovala niektoré zmluvy kraja. Našim cieľom je zosúladiť tieto zmluvy so súčasným právnym stavom, uzatvárať ich transparentne a umožniť prihlasovať sa do súťaží tým uchádzačom, ktorí spĺňajú kritériá a prejavia o to záujem,“ informoval predseda Košického samosprávneho kraja Rastislav Trnka.

Aktuálna výmera priestorov, v ktorých sídlia lekárne, je približne 2 340 m2, ich tržby za rok 2019 predstavovali približne 14 500 000 eur. Ročné nájomné sa pohybovalo na úrovni 270 106 eur, čo predstavuje necelé dve percentá z tržieb za rok 2019. Kraju boli začiatkom tohto roka predložené dve ponuky na prenájom týchto priestorov, ktorých cena je o takmer 118 percent vyššia, celkové ročné nájomné predstavovalo sumu 572 420 eur. „Na základe predbežných ponúk vieme, že na trhu existuje dopyt po týchto priestoroch a iní záujemcovia vedia platiť za tých istých podmienok viac. Lekárne sú prevádzkované súkromnými obchodnými spoločnosťami založenými za účelom dosahovania zisku, ide teda o podnikanie ako o komerčnú činnosť. Okrem toho len v Košiciach sa nachádza 141 lekární. Projekt obnovy polikliník, v rámci ktorého by došlo k prehodnoteniu zmluvných vzťahov, sa týka 11 z nich. Vďaka transparentnej súťaži by sme dokázali vyberať komerčný nájom za tieto priestory a získali by sme časť finančných prostriedkov potrebných na rekonštrukciu budov týchto zdravotníckych zariadení,“ uviedol Trnka.

Župa sa už viackrát pokúšala získať financie na opravu budov polikliník tak, aby nezaťažila krajský rozpočet. Naposledy to bolo vlani v rámci výzvy z Integrovaného regionálneho operačného programu. Ukázalo sa však, že táto výzva riešila rekonštrukcie len čiastočne a stanovovala také podmienky, ktoré nedokázal splniť ani jeden samosprávny kraj. Podľa predbežných odhadov potrebuje kraj na čiastočnú rekonštrukciu týchto zariadení približne 6 000 000 eur, a to najmä na opravy fasád, striech, rozvodov, výťahov, spoločných priestorov, sociálnych zariadení aj na vybudovanie recepcií pri vstupoch.

Poslanci Zastupiteľstva Košického samosprávneho kraja preto budú na najbližšom rokovaní, 29. júna, rozhodovať o ukončení aktuálnych nájomných zmlúv a následne bude predložený návrh na vyhlásenie otvorenej obchodnej verejnej súťaže. Prihlásiť sa do nej budú môcť aj lekárnici, ktorí v súčasnosti v priestoroch sídlia. Pri ukončení nájomných zmlúv bude kraj posudzovať aj zhodnotenie prenajatých priestorov a podmienky, za akých do nich investovali.

Župa už o návrhu s lekárnikmi predbežne rokovala, v prvý júnový týždeň sa konalo stretnutie so zástupcami všetkých jedenástich lekární. Vzhľadom na to, že lekárnici deklarovali svoj záujem pokračovať v nájomnom vzťahu, kraj od nich vyžiadal indikatívne cenové ponuky. K dnešnému dňu, teda ani po dvoch týždňoch, však žiadna ponuka predložená nebola.

„Lekárnikov som sa snažil pozorne počúvať. Viem, že to pre nich nebude ľahké, ale prvý gombík chceme zapnúť dobre. Neteší ma, že musíme vysporiadať nájomné vzťahy s lekárňami, ktoré v týchto priestoroch sídlia dlhé roky. Dúfam, že do súťaže sa zapoja aj aktuálni nájomcovia, príde mi to fér. Chceme zvýšiť kvalitu poskytovaných služieb v prvom rade pre pacientov a zabezpečiť, že zmluvy, ktoré má kraj uzatvorené, sú uzatvorené transparentne, a to nás, žiaľ, tlačí aj do takýchto, pre mnohých citlivých rozhodnutí. Našim spoločným cieľom je poskytovať zdravotnú starostlivosť vo vyhovujúcich, kvalitných a moderných zdravotníckych zariadeniach. Som presvedčený, že týmto krokom sa to podarí zabezpečiť,“ dodal Trnka.

Župana zároveň zaskočili reakcie niektorých krajských poslancov. „Títo poslanci boli zvolení v priamych voľbách, sú platení z verejných zdrojov. Mali by preto obhajovať v prvom rade verejný záujem. Sú však aj takí, ktorí sú proti vyhláseniu verejnej súťaže a obhajujú záujmy konkrétnych súkromných spoločností. Prekvapuje ma to o to viac, že niektoré z týchto spoločností majú uzatvorené zmluvy v rozpore so zákonom a za podozrivých okolností.“

Autor/zdroj: JUDr. Anna Terezková
Zverejnil: Jozef Andrejko
Vytvorené: 15.06.2020 12:36
Upravené: 22.12.2021 11:13

Udalosti

Zobraziť všetky udalosti

Basic Information in Help of Ukraine ISO 27001