Deň ošetrovateľstva a rehabilitácie Kukučínky

Stredná zdravotnícka škola, Kukučínova 40 v Košiciach a Regionálna komora sestier a pôrodných asistentiek Košice II zorganizovali 17. mája 2019 II. ročník konferencie pod názvom Deň ošetrovateľstva a rehabilitácie.

Deň ošetrovateľstva a rehabilitácieCieľom konferencie, tak ako minulé roky, bolo vytvoriť priestor pre žiakov končiacich ročníkov vyššieho odborného štúdia študijných odborov diplomovaná všeobecná sestra a diplomovaný fyzioterapeut, aby odprezentovali výsledky svojich písomných absolventských prác, svoje návrhy a nápady na zlepšenie či skvalitnenie starostlivosti o chorých ľudí. 

Deň ošetrovateľstva a rehabilitácieKonferencie sa zúčastnili aj pozvané námestníčky pre ošetrovateľstvo z pracovísk jednotlivých zdravotníckych zariadení, na ktorých žiaci školy vykonávajú odbornú klinickú prax a viac ako 60 sestier zo zdravotníckych zariadení v Košiciach i mimo nich.

Deň ošetrovateľstva a rehabilitácieNa konferencii v dvoch blokoch odznelo mnoho zaujímavých prednášok a diskusií. Zúčastnili sa ich odborníci z Regionálneho úradu verejného zdravotníctva v Košiciach, žiaci študijných odborov diplomovaný fyzioterapeut a diplomovaná všeobecná sestra z domovskej školy aj zo Strednej zdravotníckej školy na Moyzesovej ulici v Košiciach či z Rožňavy. Konferencia mala aj medzinárodnú účasť, zúčastnili sa jej odborníci z družobnej školy v Poľsku.

Deň ošetrovateľstva a rehabilitácieStredná zdravotnícka škola, Kukučínova 40 v Košiciach

Autor/zdroj: Stredná zdravotnícka škola, Kukučínova 40 Košice
Zverejnil: Jozef Andrejko
Vytvorené: 24.05.2019 12:12
Upravené: 22.12.2021 11:05

Udalosti

Zobraziť všetky udalosti

Basic Information in Help of Ukraine ISO 27001