Ambulantnú pohotovostnú službu v Košickom samosprávnom kraji zabezpečí 17 pevných bodov

Lekárska služba prvej pomoci (LSPP) končí. Od 1. júla ju nahradí Ambulantná pohotovostná služba (APS). Zabezpečená bude prostredníctvom nových pevných bodov, ktoré sa budú nachádzať v tzv. spádových územiach, pričom jedno územie bude tvoriť najmenej jeden okres.

Aj napriek tomu, že od 1. júla dochádza k viacerým zmenám v poskytovaní zdravotnej starostlivosti na tzv. pohotovostiach, pacienti v Košickom samosprávnom kraji (KSK) nemusia mať obavy, že v ich obvode nebude zabezpečená zdravotná starostlivosť.

„Košický samosprávny kraj vyvinul maximálne úsilie, aby pacienti neprišli o svoje pohotovosti. Aj vďaka tomu z pôvodného počtu 20 pohotovostí pre dospelých a pre deti a dorast stanovilo Ministerstvo zdravotníctva 17 pevných bodov pre Košický kraj. V prvom kole výberových konaní bolo obsadených iba 8 z nich, no zo všetkých ôsmich krajov na Slovensku Košický dopadol najlepšie,“ informoval predseda KSK Rastislav Trnka.

Povolenia na prevádzku ambulancií pevnej ambulantnej pohotovostnej služby vydáva po novom Ministerstvo zdravotníctva SR, ktoré však neakceptovalo, resp. pozmenilo návrh Košického samosprávneho kraja na lokalizáciu jednotlivých pevných bodov, ktorý vychádzal z diverzifikácie potenciálnych problémov v budúcnosti, zo skúseností s poskytovaním tejto služby po ostatné roky, zo znalostí a špecifík jednotlivých okresov a v neposlednom rade zohľadňoval rozmiestnenie ústavných zdravotníckych zariadení v regióne. Výsledkom toho je skutočnosť, že Ministerstvo v rámci I. kola výberových konaní nedokázalo obsadiť prevádzkovateľmi všetky stanovené body.

APS pre dospelých nebude od júla fungovať vo Veľkých Kapušanoch, pre deti a dorast bude chýbať v Krompachoch. Pre tie body, ktoré zostali v kraji po prvom kole výberového konania na prevádzkovateľov neobsadené, ministerstvo dočasne poverí jeho prevádzkovaním iné subjekty. A to až do ukončenia druhého kola výberových konaní, ktoré sa uskutočnia v auguste. V KSK ide o deväť takýchto zariadení.

Nové pevné body APS pre dospelých:

 1. Košice (LSK PLUS s.r.o., Národná Trieda 27, Košice - mestská časť Sever)
 2. Košice-okolie (Poliklinika Terasa s.r.o., Toryská 1, Košice – mestská časť Západ)
 3. Kráľovský Chlmec (Nemocnica s poliklinikou n.o. Kráľovský Chlmec, Nemocničná 8, Kráľovský Chlmec)
 4. Gelnica (dočasne neobsadený pevný bod – KSK navrhol poveriť Nemocnicu Krompachy, spol. s r.o.)
 5. Michalovce (TRIGOD s.r.o.,  Námestie osloboditeľov 25, Michalovce)
 6. Rožňava (NsP sv. Barbory Rožňava, a.s., Špitálska, 1, Rožňava)
 7. Trebišov (NsP Trebišov, a.s., SNP 1079/76, Trebišov)
 8. Sobrance (DOZAS – Dopravno-zdravotná služba, s.r.o. Sobrance, Mieru 12,  Sobrance)
 9. Spišská Nová Ves (NLSPP SNV, s.r.o., Šafárikovo námestie  3, Spišská Nová Ves)

Nové pevné body APS pre deti a dorast:

 1. Košice (LSK PLUS s.r.o., Národná Trieda 27 , Košice - mestská časť Sever
 2. Košice-okolie (Poliklinika Terasa s.r.o., Toryská 1, Košice – mestská časť Západ)
 3. Moldava nad Bodvou (LSK PLUS s.r.o., Národná Trieda  27 , Košice - mestská časť Sever)
 4. Kráľovský Chlmec (Nemocnica s poliklinikou n.o. Kráľovský Chlmec, Nemocničná 8, Kráľovský Chlmec)
 5. Michalovce (KOMPROMIS spol. s.r.o., Námestie Slobody  1, Michalovce)
 6. Rožňava (NsP sv. Barbory Rožňava, a.s., Špitálska, 1, Rožňava)
 7. Trebišov (NsP Trebišov, a.s., SNP 1079/76, Trebišov)
 8. Spišská Nová Ves (NsP Spišská Nová Ves, a.s., Jánskeho 1, Spišská Nová Ves)

Pohotovosti budú po novom fungovať v skrátenom režime, teda nie od 16.00 do 7.00 hod. rána, ale len do 22.00 hod. v pracovné dni. Cez víkendy a sviatky budú otvorené od 7.00 do 22.00 hod. Chorým tak budú po tomto čase k dispozícii už len urgentné príjmy v nemocniciach.

Zmeny sa nedotknú zubno-lekárskych pohotovostných služieb, fungovať budú rovnako, ako doteraz. Poplatok za APS sa zvýši z 1,99 eur na sumu 2 eur, ústavná pohotovostná služba bude stáť 10 eur, pričom doteraz za ňu pacient platil 1,99 eur.

Zmeny sa dotknú lekárov, ktorí budú mať od 1. júla garantovanú hodinovú mzdu 12 eur v hrubom. V prípade, že APS nebudú mať dostatok lekárov, ktorí sa do služby prihlásili dobrovoľne, samosprávny kraj rozpíše povinné služby. Naopak, doplnková pohotovosť bude fungovať práve na dobrovoľnej báze. K dispozícii môže byť v pracovných dňoch nepretržite v rozsahu najmenej dvoch hodín v čase, ktorý stanoví župa.

Aj v oblasti lekárenskej starostlivosti dochádza k zmenám. V každom okrese, kde bude fungovať APS, bude minimálne jedna pohotovostná lekáreň otvorená do 22:30 hod. Snahou samosprávneho kraja bude zabezpečiť, aby táto lekáreň bola čo najbližšie k ambulantnej pohotovosti.

Košický samosprávny kraj predložil návrhy na dočasné poverenia doteraz neobsadených pevných bodov. V prípade, ak Ministerstvo zdravotníctva SR dočasne poverí ich prevádzkovaním konkrétne subjekty, budeme verejnosť bezodkladne informovať.

Autor/zdroj: JUDr. Anna Činčárová
Zverejnil: Jozef Andrejko
Vytvorené: 26.06.2018 12:43
Upravené: 22.12.2021 10:56

Udalosti

Zobraziť všetky udalosti

Basic Information in Help of Ukraine ISO 27001