Trebišovskú nemocnicu čaká rekonštrukcia

Vybuduje sa urgentný príjem aj nová operačná sála, zmodernizuje pôrodnica či kúpi nový CT prístroj. To sú len niektoré z investícií, ktoré plánuje v najbližších troch rokoch uskutočniť Nemocnica Svet zdravia Trebišov. Na rekonštrukciu a nákup medicínskeho vybavenia využije nenávratný finančný príspevok z eurofondov vo výške viac než 6,4 milióna eur. 

„Tešíme sa, že naša žiadosť o eurofondovú dotáciu bola úspešná. Vďaka príspevku budeme schopní napríklad vybudovať urgentný príjem, ktorý sa stane kľúčovým vo vzťahu k plneniu našich úloh. Našou ambíciou je zvýšiť kvalitu poskytovanej zdravotnej starostlivosti a bezpečnosť pacienta,“ hovorí riaditeľ trebišovskej nemocnice MUDr. Juraj Bazár.

Pre nový urgentný príjem sa prestavajú súčasné priestory centrálneho príjmu. Na ich mieste vzniknú vyšetrovne, moderná resuscitačná miestnosť, kde bude možné aj operovať a expektačné lôžka. Tam budú pacienti pod 24-hodinovým monitoringom. Súčasťou urgentného príjmu bude aj čakáreň s recepciou. Poradie ošetrenia pacientov bude pritom založené na modernom triediacom systéme, tzv. triáži „Pacienti budú zaradení do piatich skupín podľa naliehavosti ich zdravotného stavu a najvážnejšie prípady budeme riešiť okamžite,“ priblížil riaditeľ trebišovskej nemocnice. Nový urgentný príjem bude priamo prepojený na rádiodiagnostické pracovisko i oddelenie anestéziológie a multiodborovej intenzívnej starostlivosti (OAMIS). „Bude tak koncentrovať komplexnú urgentnú starostlivosť o pacienta na jednom mieste,“zdôraznil riaditeľ.

Vďaka dotácii z eurofondov sa pre rádiodiagnostické pracovisko kúpi aj nový moderný CT prístroj. Ten prinesie spresnenie, skvalitnenie a urýchlenie diagnostiky. „To pocítia predovšetkým pacienti s onkologickými ochoreniami. Lepšia rozlišovacia schopnosť nového CT prístroja totiž umožní diagnostiku ochorenia vo včasnejšom štádiu, kedy je pravdepodobnosť úplného vyliečenia pacienta výrazne vyššia,“zdôraznil Bazár. CT prístroje novej generácie tiež vyšetrujú pacienta s významne nižšou radiačnou záťažou.

V nemocnici prebehne i rozsiahla rekonštrukcia operačného traktu, pribudne nová operačná sála a z dnešných piatich sa tak ich počet zvýši na šesť. „Súčasné operačné sály už kapacitne nepostačujú požiadavkám našich chirurgických pracovísk. V budúcom období počítame s navýšením počtu pacientov a práve priepustnosť operačných sál nás pri ďalšom rozvoji limituje,“ podotkol riaditeľ. Pre operačné sály sa zároveň nakúpi aj nové medicínsko-technické vybavenie pre operatérov aj anestéziológov. Prinesie väčšiu bezpečnosť pacienta počas anestézie i jeho rýchlejšie zotavenie a umožní nemocnici využívať najmodernejšie postupy. 

Komplexnou rekonštrukciou prejde aj gynekologicko-pôrodnícke a neonatologické oddelenie. Pre rodičky vzniknú v nemocnici nové komfortné pôrodné izby hotelového štandardu, kde bude prebiehať celý pôrod a ktoré nahradia pôrodné sály. „Modernizácia poskytne rodičkám nielen väčší komfort a viac súkromia, ale vytvorí i podmienky pre zavedenie nových postupov v pôrodníctve, ako je bonding či skin-to skin,“ vysvetľuje Bazár.

V nemocnici pred dvoma rokmi spojením dvoch príbuzných pracovísk vytvorili chirurgický klaster. Vďaka eurofondom chcú teraz pokračovať s internistickým klastrom, ktorý bude združovať interné a neurologické oddelenie. „Spojením do klastra sa lepšie využijú personálne, priestorové a prístrojové kapacity a tiež vytvorí systém tzv. plávajúcich lôžok. Tie budú slúžiť podľa aktuálnej potreby buď jednému alebo druhému oddeleniu,“ priblížil riaditeľ s tým, že hoci lekári a sestry budú pracovať spoločne v centrálnych priestoroch, každé oddelenie bude mať svojho primára.

Nemocnica Svet zdravia Trebišov v rámci rekonštrukcie počíta aj s vytvorením maximálne dvojlôžkových izieb pre pacientov klastra, pričom každá izba bude disponovať samostatným sociálnym zariadením i polohovateľnými lôžkami.

Nové prístrojové vybavenie získa aj OAMIS, napríklad moderný monitorovací systém, mobilný RTG prístroj, vybavenie na zabezpečenie tzv. obtiažnych dýchacích ciest, transportný ventilátor či moderné servoventilátory pre jednotlivé lôžka. Vďaka novému modernému ultrazvukovému prístroju bude môcť nemocnica skvalitniť a urýchliť diagnostiku, ktorá je často kľúčová pri liečbe život ohrozujúcich stavov.

Nemocnica by mala zmluvu o nenávratný finančný príspevok z Integrovaného regionálneho operačného programu (IROP) podpísať v najbližších týždňoch. Stavebné úpravy a nové medicínske vybavenie by následne mala stihnúť nakúpiť do troch rokov. Cieľom výzvy na predkladanie žiadostí o nenávratný finančný príspevok z IROP je modernizácia infraštruktúry ústavných zariadení poskytujúcich akútnu zdravotnú starostlivosť, zvýšenie ich produktivity a efektívnosti vrátane lôžkového fondu a znižovania priemernej dĺžky hospitalizácie.

 

Autor/zdroj: Svet zdravia
Zverejnil: Jozef Andrejko
Vytvorené: 13.12.2017 13:19
Upravené: 22.12.2021 10:48

Udalosti

Zobraziť všetky udalosti

Basic Information in Help of Ukraine ISO 27001