Nemocnice KSK výrazne zlepšili hospodárenie i podmienky pre pacientov

Zástupcovia spoločnosti Svet zdravia a.s. informovali poslancov Zastupiteľstva KSK o aktuálnom stave a rozvoji nemocníc v Košickom samosprávnom kraji.

Svet zdravia pravidelne informuje poslancov Zastupiteľstva KSK i širokú verejnosť o činnosti, uskutočnených a plánovaných aktivitách, opatreniach, hospodárení, víziách, cieľoch a celkových zámeroch v štyroch nemocniciach, ktoré prevzal. Na rokovaní zastupiteľstva na otázky poslancov reagoval predseda Dozornej rady Svetu zdravia a.s. Juraj Vančík a riaditeľ medicínskeho úseku spoločnosti Róbert Hill.

Poslanci pozitívne reagovali na progres, ktorý zaznamenali štyri nemocnice v Michalovciach, Trebišove, Spišskej Novej Vsi a Rožňave. V súvislosti s plánovaním ukončením výstavby Nemocnice novej generácie v Michalovciach pozmeňovacím návrhom požiadali o vypracovanie stratégie nakladania a speňaženia nadbytočného hnuteľného i nehnuteľného majetku v michalovskej nemocnici.

Informatívna správa je rozdelená do dvoch samostatných celkov. Informatívna správa za rok 2015 pojednáva najmä o hospodárení nemocníc, celkovej výške investícií, medicínskych výkonoch a predstavení top investícií za posledné obdobie.

Informatívna správa o progrese projektu Nemocnica novej generácie Michalovce je venovaná realizovanému projektu pod názvom: Nemocnica novej generácie Michalovce. V rámci predmetného projektu prebieha výstavba úplne nových priestorov moderného ústavného zdravotníckeho zariadenia spĺňajúceho všetky trendy uplatňované pri prevádzke nemocníc vo vyspelých krajinách.

Košický samosprávny kraj na základe Zmluvy o dočasnom prevode akcií v septembri 2011 odovzdal spoločnosti Svet zdravia, a.s. (pôvodne Vranovská investičná, s.r.o.) ako kupujúcemu 39 ks rubopisovaných akcií. Svet zdravia a.s. nadobudol vlastnícke právo k predmetným akciám na dobu určitú 20 rokov.

 

 

Autor/zdroj: Zuzana Bobriková
Zverejnil: Jozef Andrejko
Vytvorené: 22.08.2016 14:00
Upravené: 22.12.2021 10:15

Udalosti

Zobraziť všetky udalosti

Basic Information in Help of Ukraine ISO 27001