Nemocnica novej generácie v Michalovciach získala právoplatné územné rozhodnutie

Dňom 30. októbra 2014 nadobudlo právoplatnosť územné rozhodnutie o projekte nemocnice novej generácie Michalovce. Proces prípravy naďalej napreduje v súlade s časovým harmonogramom. Projekt novej nemocnice sa preklopil do ďalšej fázy prípravy dokumentácie k stavebnému povoleniu. Podať žiadosť o jeho vydanie je plánované začiatkom roka 2015.

Územné rozhodnutie sa zaoberá umiestnením stavby nemocnice novej generácie s prihliadnutím na urbanistiku a využitie územia, funkčné väzby, dopravné, environmentálne a na ďalšie súvisiace aspekty. Okrem splnenia všetkých legislatívnych požiadaviek projekt zároveň zhmotňuje princípy nemocnice novej generácie.

„Našu nemocnicu novej generácie najlepšie vystihuje orientácia na pacienta, neustále zlepšovanie medicínskych procesov, digitalizácia, liečivé prostredie, flexibilita a pripravenosť na budúci rozvoj. Precízna projektová príprava je nevyhnutná. Som rád, že ideme podľa stanoveného plánu,“ doplnil Ľuboš Lopatka, generálny riaditeľ siete regionálnych nemocníc Svet zdravia, a. s.

„Pre Michalovce a región je podstatné mať novú nemocnicu so špičkovým technickým vybavením a kvalitnými lekármi. Prvým krokom k naplneniu tohto cieľa je vydanie územného rozhodnutia. Svedčí to o kvalitnej pripravenosti unikátneho projektu nemocnice novej generácie, ktorý má čoskoro priniesť najvyšší štandard zdravotnej starostlivosti do Košického kraja,“ uviedol Zdenko Trebuľa, predseda Košického samosprávneho kraja.

„Z pohľadu mesta projekt novej nemocnice urbanisticky vyzdvihne celé územie aj vo vzťahu k terajším budovám a s prepojením na pešiu zónu. Okrem atraktívnej architektúry projekt zmodernizuje celkovú dopravnú infraštruktúru na danom území,“ vysvetlil Viliam Zahorčák, primátor mesta Michalovce.

Sieť regionálnych nemocníc Svet zdravia v spolupráci s Košickým samosprávnym krajom a s mestom Michalovcami v júni 2014 oficiálne predstavili štúdiu nemocnice novej generácie v Michalovciach. Svojím konceptom, flexibilnou organizáciou a komfortom pre pacienta by mala vytvoriť nový kvalitatívny štandard poskytovania zdravotnej starostlivosti na Slovensku. Celý projekt vychádza z najnovších skúseností a trendov uplatňovaných pri prevádzke nemocníc vo vyspelých krajinách. Pacienti sa tak môžu tešiť na vysoký počet jednolôžkových izieb, harmonické liečivé prostredie s dostatkom denného svetla a na moderné technologické vybavenie. V nemocnici sa počíta aj s novým centrálnym urgentným príjmom. Predpokladaná výška celkovej investície dosiahne 34 miliónov eur. Spustenie novej prevádzky je plánované začiatkom roka 2018.

Kľúčové fakty
• Nová budova: prízemie a tri nadzemné poschodia
• Centrálny urgentný príjem
• 7 moderných operačných sál
• 230 izieb s lôžkami v celej nemocnici – nárast o 45 % oproti súčasnosti
• 186 izieb s lôžkami v novej budove (80 jednolôžkových izieb)
• Priemerný počet lôžok na izbu sa zníži z 3,2 na 1,6 v novej budove a na 1,8 v celej nemocnici, čo priamo potvrdzuje novú úroveň komfortného štandardu a súkromia pre pacientov
• Flexibilná kapacita lôžok 406 až 486 v novej nemocnici (301 až 381 v novej budove)
• Potenciál zvýšenia výkonov jednodňovej chirurgie až o 100 %
• Moderný parkovací systém pre návštevníkov, zamestnancov a pre dodávateľov
• Pripravenosť na nemocnicu bez papierov

Časový harmonogram
Ak všetko pôjde podľa plánu, na jar 2015 bude možné získať stavebné povolenie. Toto je hlavný predpoklad možného začiatku výstavby v druhej polovici 2015. Spustenie novej prevádzky je plánované začiatkom roka 2018.

Viac informácií nájdete na www.svetzdravia.com/novanemocnica.

Autor/zdroj: Svet zdravia
Zverejnil: Jozef Andrejko
Vytvorené: 04.11.2014 14:00
Upravené: 22.12.2021 09:44

Udalosti

Zobraziť všetky udalosti

Basic Information in Help of Ukraine ISO 27001