Nemocnica novej generácie v Michalovciach podala žiadosť o stavebné povolenie

Spoločnosť Svet zdravia, a. s., vstúpila úspešne do ďalšej etapy projektovej prípravy výstavby nemocnice novej generácie v Michalovciach. Po získaní právoplatného územného rozhodnutia a po finalizácii dokumentácie pre stavebné povolenie bola tento týždeň podaná žiadosť o vydanie stavebného povolenia.

„V súčasnosti môžeme potvrdiť, že v projektovej dokumentácii pre stavebné povolenie sa podarilo zreálniť všetky hlavné princípy nemocnice novej generácie v súlade s platnou legislatívou. Projekt týmto ďalej plní ambíciu Sveta zdravia zvýšiť úroveň zdravotnej starostlivosti na Slovensku,“ zdôraznil Ľuboš Lopatka, generálny riaditeľ siete regionálnych nemocníc Svet zdravia, a. s.

„Košický samosprávny kraj pozorne sleduje vývoj tohto projektu a s potešením konštatuje, že Svet zdravia predložil dokumentáciu pre stavebné povolenie v časovom predstihu oproti termínu deklarovanému v podpísanom memorande,“ uviedol Zdenko Trebuľa, predseda Košického samosprávneho kraja.

„Som mimoriadne potešený, že Svet zdravia rýchlo napreduje v projektovej príprave a mesto môže začať posudzovať dokumentáciu pre stavebné povolenie. Ak bude predložená dokumentácia spĺňať všetky legislatívne podmienky, mesto vyvinie maximálne úsilie s cieľom vydať toto povolenie do konca januára 2015,“ doplnil Viliam Zahorčák, primátor mesta Michalovce.

Sieť regionálnych nemocníc Svet zdravia v spolupráci s Košickým samosprávnym krajom a s mestom Michalovce v júni 2014 oficiálne predstavili štúdiu nemocnice novej generácie v Michalovciach. Svojím konceptom, flexibilnou organizáciou a komfortom pre pacienta by mala vytvoriť nový kvalitatívny štandard poskytovania zdravotnej starostlivosti na Slovensku. Celý projekt vychádza z najnovších skúseností a trendov uplatňovaných pri prevádzke nemocníc vo vyspelých krajinách. Pacienti sa tak môžu tešiť na vysoký počet jednolôžkových izieb, harmonické liečivé prostredie s dostatkom denného svetla a na moderné technologické vybavenie. V nemocnici sa počíta aj s novým centrálnym urgentným príjmom. Predpokladaná výška celkovej investície dosiahne 34 miliónov eur. Spustenie novej prevádzky je plánované začiatkom roka 2018.

Kľúčové fakty
 Nová budova: prízemie a tri nadzemné poschodia
 Centrálny urgentný príjem
 7 moderných operačných sál
 230 izieb s lôžkami v celej nemocnici – nárast o 45 % oproti súčasnosti
 186 izieb s lôžkami v novej budove (80 jednolôžkových izieb)
 Priemerný počet lôžok na izbu sa zníži z 3,2 na 1,6 v novej budove a na 1,8 v celej nemocnici. To priamo potvrdzuje novú úroveň komfortného štandardu a súkromia pre pacientov
 Flexibilná kapacita 406 až 486 lôžok v novej nemocnici (301 až 381 v novej budove)
 Potenciál zvýšenia výkonov jednodňovej chirurgie až o 100 %
 Moderný parkovací systém pre návštevníkov, zamestnancov a pre dodávateľov
 Pripravenosť na nemocnicu bez papierov

Časový harmonogram
Ak všetko pôjde podľa plánu, do konca januára 2015 bude možné získať stavebné povolenie. Toto je hlavný predpoklad možného začiatku výstavby v druhej polovici 2015. Uvedenie novej nemocnice do prevádzky je plánované na začiatok roka 2018.

Viac informácií nájdete na stránke spoločnosti Svet zdravia.

Spoločnosť Svet zdravia, a. s., patrí do skupiny Penta Investments.Je prevádzkovateľom dvanástich nemocníc v Košickom, Prešovskom, Banskobystrickom a v Trenčianskom samosprávnom kraji, ktorých spádová oblasť predstavuje 780-tisíc obyvateľov, a pracuje v nich 4624 zamestnancov. Ide o nemocnice v mestách Humenné, Svidník, Spišská Nová Ves, Rožňava, Trebišov, Michalovce, Vranov nad Topľou, Stropkov, Rimavská Sobota, Žiar nad Hronom, Banská Štiavnica a Partizánske.

Autor/zdroj: Tomáš Kráľ,Svet zdravia
Zverejnil: Jozef Andrejko
Vytvorené: 12.12.2014 14:00
Upravené: 22.12.2021 09:45

Udalosti

Zobraziť všetky udalosti

Basic Information in Help of Ukraine ISO 27001