Dlhodobá starostlivosť o pacienta je otázkou diverzifikácie medzi sociálny a zdravotný systém

Problematikou dlhodobej zdravotnej starostlivosti sa dnes zaoberali účastníci Okrúhleho stola, ktorý zvolala Asociácia na ochranu práv pacientov SR (AOPP) v spolupráci s Košickým samosprávnym krajom a Mestom Košice.

Jedným z dôvodov organizovania okrúhleho stola boli podnety ľudí, ktorí žiadajú dôstojné dožitie svojich príbuzných. Diverzifikácia kompetencií zdravotného a sociálneho systému sa stáva v niektorých prípadoch príčinou dokonca úmrtí pacientov seniorského veku, keď sú prepustení zo zdravotníckeho zariadenia tak, že chýba nadväznosť na systém sociálny. Práve preto pozvala AOPP na pôdu KSK zástupcov zdravotných poisťovní, Sociálnej poisťovne a poskytovateľov zdravotnej aj sociálnej starostlivosti. Základnou otázkou pre zúčastnených bolo zhodnotiť, čo je potrebné zmeniť, aby človek dožíval dôstojne, bez obmedzenia údajných limitov zdravotných poisťovní, aby mal zabezpečenú potrebnú zdravotnú starostlivosť a sociálnu starostlivosť.

„Štát nemôže zabúdať na svojich občanov, ktorí po dobu svojej pracovnej činnosti dlhé roky odvádzali do systému nemalé odvody a teraz sú odkázaní práve na štátne nástroje, na ktoré prispievali,“ uviedol Petr Kučera, prezident Asociácia na ochranu práv pacientov SR.

„Naša fakulta sa touto problematikou intenzívne zaoberá a toto je jeden z možných spôsobov nastavenia nielen systému, ale hlavne spôsobu financovania a úhrad za jednotlivé výkony v rámci diverzifikácie medzi sociálny a zdravotný systém na základe reálneho stavu v zdravotníckych aj sociálnych zariadeniach,“ uviedla doc. Ing. Beáta Gavurová, PhD z Ekonomickej fakulty Technickej univerzity Košice (EkF TUKE).

Závery z Okrúhleho stola budú predložené ministerke zdravotníctva Zuzane Zvolenskej.

Obdobné okrúhle stoly bude AOPP organizovať aj k ďalším témam, napr. jednodňová zdravotná starostlivosť, preventívne prehliadky, očkovanie, dostupnosť liekov a zdravotníckych pomôcok.

Asociácia na ochranu práv pacientov SR (AOPP) vznikla 11. apríla 2001. Jej zakladateľmi boli pacientske organizácie ľudí s chronickými chorobami – Zväz postihnutých civilizačnými chorobami v SR, Zväz diabetikov Slovenska a Slovenská liga celiakov. Cieľom AOPP je ochrana a presadzovanie práv pacientov.

Hlavným projektom AOPP je informačný a vzdelávací projekt „Informovaný pacient“ – odborné diskusné fórum v regiónoch Slovenska. Prvé diskusné fórum v rámci tohto projektu sa konalo dňa 22.11.2005 v Trnave. Postupne diskusné fóra prebehli v mestách Trenčín, Nitra, Žilina a Bratislava. Partnermi projektu boli Kancelária WHO na Slovensku a Slovenská lekárska komora. V roku 2014 bude diskusné fórum Informovaný pacient pokračovať v Košiciach. Postupne prebehnú diskusné fóra v Banskej Bystrici, Prešove a aj v niektorých ďalších okresných mestách.

Asociácia na ochranu práv pacientov SR je členom medzinárodných organizácií: European Patients' Forum Brussels (EPF), International Alliance of Patients' Organizations London (IAPO), Active Citizenship Network Roma (ACN).

Pripravované projekty AOPP v roku 2014:
Konferencia pacientskych organizácií – 6. november 2014, Bratislava
EPF Capacity Building – workshop - ukončenie I. etapy projektu – október 2014 Bratislava (7 účastníci projektu: Slovak Crohn Club, Združenie na pomoc diabetikom, SLOVILCO, ODOS – Otvorme dvere, otvorme srdcia, Združenie sclerosis multiplex Nádej, Spoločnosť Parkinson Slovensko, AOPP)
Otvorenie poradenského pacientskeho centra – december 2014, Bratislava
Seminár k projektu „Krajina záchrancov“ – Košice

Od 2. mája 2014 je prezidentom AOPP Petr Kučera z Košíc.

Autor/zdroj: Archív KSK
Zverejnil: Jozef Andrejko
Vytvorené: 24.09.2014 11:57
Upravené: 22.12.2021 14:46

Udalosti

Zobraziť všetky udalosti

Basic Information in Help of Ukraine ISO 27001