V kancelárii prvého kontaktu KSK radia v sociálnej i zdravotníckej oblasti

Kancelária prvého kontaktu (KPK) na Úrade Košického samosprávneho kraja poskytuje občanom poradenstvo v oblasti sociálnych služieb. KPK funguje pri odbore sociálnych vecí a zdravotníctva. Jej zámerom je poskytovať záujemcom komplexné sociálne poradenstvo. Klienti sa najčastejšie zaujímajú o možnosti sociálnej pomoci a služieb, ktoré zabezpečuje Košický samosprávny kraj v rámci svojich kompetencií.

Odborné pracovníčky v KPK poradia, na aké ďalšie inštitúcie sa ľudia, ktorí sa ocitli v zložitej životnej situácii, môžu obrátiť. V prípade, že sociálna situácia klienta vyžaduje dlhodobé sprevádzanie a poradenskú pomoc, klient dostane kontakt na niektorého z  26 špecializovaných poradcov, ktorí pôsobia v príslušných regiónoch Košického kraja.

Informácie občania získavajú počas osobnej návštevy, ale aj telefonicky či mejlom. V priebehu uplynulého roka využilo služby kancelárie 1155 klientov. Podľa anonymného prieskumu ich bolo s poskytnutým poradenstvom spokojných 95 percent.

Klienti najčastejšie žiadali informácie o možnostiach umiestnenia v zariadení sociálnych služieb v pôsobnosti krajskej samosprávy, potrebovali poradenstvo pri riešení nepriaznivej sociálnej situácie, požadovali tiež informácie o možnostiach využitia foriem a druhov aktuálnych sociálnych služieb pre odkázaných ľudí s nepriaznivým zdravotným stavom. V zložitej situácii sa ocitajú napríklad seniori po prepustení z nemocnice, kedy im rodina nemôže zabezpečiť potrebnú starostlivosť. Po informácie do KPK prichádzajú aj pracovníčky obecných úradov, ktoré zaujíma, ako majú postupovať pri posudzovaní o odkázanosti občanov na sociálnu službu a pri jej zabezpečení. V KPK zaevidovali aj sťažnosti. Ľudia sa najviac ponosovali na postup obecných úradov a ich neochotu zabezpečiť sociálnu službu svojim občanom.

Okrem sociálneho poradenstva Úrad Košického samosprávneho kraja od vlaňajšieho augusta poskytuje aj poradenstvo v oblasti zdravotníctva. Centrum zabezpečuje komplexné právne a informačné poradenstvo v uvedenej oblasti. Odborne ho zastrešuje referát zdravotníctva. Žiadateľmi o informácie sú najmä poskytovatelia zdravotnej a lekárenskej starostlivosti.

Najčastejšie žiadajú informácie týkajúce sa žiadosti o vydanie povolenia, jeho zmenu, alebo zrušenie. Na centrum sa obracajú aj občania, ktorí do poradensko – informačného centra pre oblasť zdravotníctva prichádzajú po informácie týkajúce sa práv pacienta, alebo aby sa dozvedeli, na aké príslušné inštitúcie majú adresovať svoje sťažnosti.

Podrobnejšie informácie o Kancelárii prvého kontaktu pre oblasť sociálnych vecí i poradensko- informačného centra pre oblasť zdravotníctva možno nájsť na webovej stránke KSK www.vucke.sk.

 

Autor/zdroj: Soňa Jakešová
Zverejnil: Jozef Andrejko
Vytvorené: 27.04.2012 00:00
Upravené: 22.12.2021 13:55

Udalosti

Zobraziť všetky udalosti

Basic Information in Help of Ukraine ISO 27001