Vzdelávacie podujatie Regionálnej lekárskej komory Košice a Košického samosprávneho kraja

Regionálna lekárska komora Košice a Košický samosprávny kraj – referát zdravotníctva dňa 25. 4. 2017 od 14.30 hod. organizujú vzdelávacie podujatie s názvom „ RLK KE a KSK“, ktoré sa uskutoční v zasadačke MÚ MČ Juh, Smetanova 4, Košice.

Seminár je zaradený do zoznamu vzdelávacích aktivít (CME) SLK a účastníkom bude pridelených 5 kreditov za pasívnu účasť. Nečlenovia (registrovaní lekári) uhradia pri prezentácii poplatok 5 €.


Program podujatia:

RÚVZ so sídlom v Košiciach

1. Postupy pri zistení osoby podozrivej z ochorenia na vysoko nebezpečnú nákazu v ambulancii všeobecného lekára
MUDr. Jana Seligová, PhD.                                                   

2. Hygiena rúk v ambulantnom zdravotníckom zariadení – novinky v legislatíve
Mária Fecsuová, RÚVZ so sídlom v Košiciach                            

3. Prehľad o výskyte vírusov chrípky vo Východoslovenskom regióne v období 2012-2016
RNDr. Róbert Seliga, PhD., RÚVZ so sídlom v Košiciach

Košický samosprávny kraj

4.  Zhodnotenie kontrolnej činnosti KSK  v roku  2016
MUDr. Erich Boroš , PhD., MSc.,    PhDr. Mgr.  Helena Hrušková

5. Najčastejšie  pochybenia pri poskytovaní zdravotnej starostlivosti
JUDr.  Jana Megela Moskaľová                                                     

6. „Čo nás  najviac  páli“ ( poplatky, sťažnosti, dokumentácia)
PhDr. Katarína Lukáčová                                                                

7. Centrá integrovanej  zdravotnej starostlivosti
PhDr. Peter Dringuš                                                                        

8. Povinnosti  poskytovateľov  zdravotnej starostlivosti pri manipulácii s liekmi


9. Vedenie zdravotnej dokumentácie
JUDr. Ivan Humeník, PhD.        

 

 

 

                                                     

Autor/zdroj: Archív KSK
Zverejnil: Ing. Peter Kupčík
Vytvorené: 24.04.2017 09:40
Upravené: 23.05.2022 10:05

Udalosti

Zobraziť všetky udalosti

Basic Information in Help of Ukraine ISO 27001