Vážený poskytovateľ lekárskej služby prvej pomoci (ďalej len „LSPP“)

v súvislosti s novelizáciou právnych predpisov týkajúcich sa okrem iného vyberania poplatkov na ambulanciách LSPP Vás týmto informujeme, že naďalej platia doterajšie výšky poplatkov na ambulanciách LSPP ako aj pri návštevnej službe, t.j. 1,99 eur.

Uvedené tvrdenie potvrdilo aj MZSR (Odbor vyhodnocovania procesov v podriadených organizáciách Úradu pre riadenie podriadených organizácií MZSR). Preto Vás žiadame o ponechanie cenníkov v pôvodnom stave (t.j. pred prijatím novely). K dezinformáciám došlo najmä z dôvodu rôznej interpretácie pojmov - lekárska služba prvej pomoci, resp. ambulantná pohotovostná služba.

Zmena nastane až v ambulantnej pohotovostnej službe po vydaní nových povolení pre organizátorov na prevádzkovanie ambulancií pevnej siete pohotovostnej služby, ktorí vzídu z výberových konaní. Pri poskytovaní zdravotnej starostlivosti v rámci ambulantnej pohotovostnej služby a zubno-lekárskej pohotovostnej služby  (t.č. je to stále LSPP) bude výška úhrady poistenca za služby podľa § 38 ods. 3 písm. c), ak poistenec nie je oslobodený od povinnosti úhrady podľa § 38 ods. 8 písm. c) 2 eurá. Ak bol poistenec následne odoslaný k poskytovateľovi ústavnej pohotovostnej služby je výška úhrady za služby podľa § 38 ods. 3 písm. c) 0 eur. Pri poskytovaní zdravotnej starostlivosti v rámci pevnej ambulantnej pohotovostnej služby formou návštevnej služby v domácom prostredí alebo v inom prirodzenom prostredí osoby, ktorej sa pevná ambulantná pohotovostná služba poskytuje je výška úhrady za služby v 38 ods. 3 písm. c), ak poistenec nie je oslobodený od povinnosti úhrady podľa § 38 ods. 8 písm. c) 10 eur.

Autor/zdroj: Archív KSK
Zverejnil: Ing. Peter Kupčík
Vytvorené: 13.11.2017 08:30
Upravené: 23.05.2022 10:05

Udalosti

Zobraziť všetky udalosti

Basic Information in Help of Ukraine ISO 27001